Küroszi Theodorétosz: A megelevenítő Szentháromságról