Önismereti és gyülekezetismereti gyakorlat I

A hallgatók, az egyházi (szakmai) gyakorlatok rendjén, önismeretet és önazonosság-tudatot fejlesztő beszélgetésekben vesznek részt. Ezen beszélgetések a témaközpontú interakcionális modellben történnek. Ószövetségi elhívás-küldetéstörténetek, valamint a témával kapcsolatos tanulmányok, cikkek feldolgozása, megbeszélése kapcsán a beszédkészséget (is) fejleszteni kívánjuk.

Az önismereti kollokviumok mellett, a hallgatók gyülekezetismereti látogatásokon vesznek részt. Ezeknek az a célja, hogy irányítottan és szervezetten kapcsolatba kerüljenek azokkal a gyülekezetekkel, melyek tanulmányaik elvégzése után lelkipásztori szolgálatukra várnak. A látogatásokról, az előre megállapított szempontok szerint (gyülekezetismereti űrlap), a hallgatók ekkléziasztikai (gyülekezetismereti) jegyzeteket készítenek.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Egyrészt az interaktív beszélgetések jó keretet biztosítanak a hallgatóknak arra, hogy Istenre, nagynevű teológusainkra, valamint egymásra figyelve, az elhívás-, küldetéstudatukat (hivatástudatukat) már a tanulmányok elején számba vegyék, és önmagukat ezeknek tükrében jobban megismerjék.
Másrészt pedig az egyház (különböző gyülekezetek) életének valós kérdéseivel szembesülve, olyan konkrét ekkléziasztikai helyzetek válnak belülről is (a lelkipásztorok ismertetése által) láthatóvá, melyek egyfelől formálják a hallgatók ekkléziológiai látását és ekkléziasztikai érzékenységét, másfelől a szolgálat sokféleségét, örömeit és kudarcait látva, a teológiai tanulmányozás szempontjából (is) motiváló hatású.

Óraszerkezet

 1. Az elhívás-küldetés történetekről általában. Az önismeret fontossága

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
  • Imre Lajos: Szombatesték a parókián. Ötvenkét meditáció ifjú lelkipásztoroknak
  • Németh Pál: Magyar református önismereti olvasókönyv
  • Kozma Zsolt: Önazonosság és küldetés
  • Bonhoeffer, Dietrich: Követés
 2. A gyülekezetlátogatások ekkléziasztikai haszna. A gyülekezetismeret fontossága

 3. Ábrahám elhívása az 1 Móz 12,1-9 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 4. Mózes elhívás a 2 Móz 3-4 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 5. Józsué küldetése a Józs 1,1-9 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 6. Sámuel elhívása az 1 Sám 3,1-21 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 7. Dávid elhívása az 1 Sám 16,1-13 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 8. Ézsaiás elhívása az Ézs 6,1-13 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 9. Jeremiás elhívása a Jer 1,4-19 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 10. Ezékiel elhívása az Ezék 2,1-3,11 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 11. Dániel küldetése a Dán 1,1-21 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 12. Jónás küldetése a Jón 1 alapján

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 13. Habakuk küldetése (Hab 1)

  Továbbá: Szabadon választott cikk László Dezső, A kisebbségi élet ajándékai c. könyvből.

  Olvasmány:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 14. Gyülekezetismereti értékelés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 4 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 2)
 • 56 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 28)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 0 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 42 óra/szemeszter.
 • Összesen: 98 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A munkafolyamatot két rövid, esszé-szerű dolgozat zárja. Az egyik az elhívás-küldetés témakörében készül, a másikban a gyülekezetlátogatási élményeket kell feldolgozni.