Dogmatörténet I

A dogmatörténet a keresztyén teológiai gondolkodás fejlődésének elemzésével foglalkozó, a rendszeres és a történeti teológiai tárgykörök határán mozgó tudományág. Történeti jellegét a gondolkodás fejlődésének időrendi szemlélete, rendszeres teológiai jellegét pedig a tárgyalt témák határozzák meg. Az első félév törzsanyagát a keresztyén gondolkodás első négy évszázadának, pontosabban az I–II. egyetemes zsinatok körüli teológiai vitáknak és az azokban részt vállaló ókori teológusoknak a bemutatása képezi.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák megismeri a dogmafejlődés folyamatát, és ennek segítségével képes lesz történelmi kontextusukban értékelni az egyházi hittételeket.

Általános kompetenciák

A kialakult dogmatörténeti látásmódot felhasználva képes lesz saját kora számára időszerűen megfogalmazni a Szentírás üzenetének jelentőségét.

Óraszerkezet

 1. Az első ősegyházi teológiai viták: a keresztyének elleni zsidó és pogány vádak; az apostoli atyák krisztológiai tanítása

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 14-20 (7)
 2. Óegyházi adopcionista és doketista irányzatok

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 20-37 (18)
 3. Szentháromságtan Órigenész koráig

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 37-46 (10)
 4. Órigenész élete, munkássága és tanítása

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 47-70 (24)
 5. Fontos szentháromságtani és krisztológiai kifejezések tisztázása

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 71-75 (5)
 6. Az első egyetemes dogmatörténeti konfliktus: Arius és az arianizmus; a niceai első egyetemes zsinat és hitvallása.

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 76-88 (13)
 7. Teológiai bonyodalmak Nicea után: a szardikai és sirmiumi zsinatok és hitvallásaik.

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 88-94 (7)
 8. Athanasziosz élete és tanítása

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 94-104 (11)
 9. Krisztológiai és pneumatológiai mellékvágányok: Apollinarisz, Makedoniosz, a pneumatomakhusok.

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 104-117 (14)
 10. A kappadókiai atyák teológiája I: Nagy Baszileiosz, Nazianzoszi Gergely

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 117-134 (18)
 11. A kappadókiai atyák teológiája II: Nüsszai Gergely élete és jelentősége

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 134-162 (29)
 12. A kappadókiai atyák teológiája III: Ikoniumi Amphilokhiosz élete és teológiai jelentősége

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 162-171 (10)
 13. A konstantinápolyi második egyetemes zsinat: előzményei, összehívása, lefolyása; a zsinat teológiai tanítását tartalmazó levél; az ún. Nicea-Konstantnápolyi hitvallás

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 171-185 (15)
 14. A konstantinápolyi második egyetemes zsinat kánonai és a zsinat utáni fejlemények

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 185-190 (6)
  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 11-14 (4)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 56 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 29 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 12 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 3 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 100 óra/szemeszter.
 • Összesen: 128 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Szóbeli vizsga az órán elhangzottak és a kijelölt könyvészet alapján.
A hallgatónak ismernie kell a tárgyalt témák alapfogalmait és hátterét, valamint a fontosabb óegyházi szerzők munkáit.
A vizsgára való jelentkezés feltétele az előadásokon való jelenlét – 14-ből minimum 11 alkalommal.

Bibliográfia

Könyv