Apostoli tekintély és hitigazság. A Kánon kialakulásának alapvető kritériumai és Gal 1–2