A református egyház története a 20. században

A modern egyháztörténet az Erdélyi Református Egyház 20 századi történetét mutatja be. A racionalizmus, majd a liberális teológia után az egyház vezetősége felismerte, hogy vissza kell térni a reformátori teológia alapjaihoz. Ennek a korszaknak a jelenetős eseményei közé tartozik a kolozsvári teológia megalapítása, a belmisszió elindítása, a nőszövetségi, ifjúsági munka megszervezése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók a 20. századi Erdélyi Református Egyház történetének első felét ismerhetik meg. A kiemelt témák közé tartozik a kolozsvári teológia megalapítása, a belmisszió története és az egyház és állam kapcsolatának ismertetése. A kurzus nyomán a hallgató megérti a reformátori teológiához való visszatérés fontosságát, az újreformátori, igeteológia jellemzőit és történeti megvalósulását.

Általános kompetenciák

A hallgató képes lesz megérteni a 20. század első évtizedeinek jelentős egyházi megújulását illetve annak történeti és elméleti alapját. Ennek folytán helyén kezeli az egyház belső folyamatait, megérti a teológiai gondolkodás folytonosságát és képes lesz arra, hogy a mai sokszínű teológiai irányzatok között a reformátori teológiát kövesse.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés

 2. Az erdélyi református egyház a 19. század végén

  Olvasmány:

  • Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig, 1-58 (58)
  • Kovács Ábrahám: Hitvédelem és egyháziasság , 19-73 (55)
 3. A kolozsvári teológia I

  Olvasmány:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 16-24 (9)
  • Kozma Zsolt: Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theológia tanárai, 1895–1948, 5-28 (24)
  • Ravasz László: Emlékezéseim, 59-114 (56)
  • Imre Lajos: Önéletírás, 7-15 (9) 62-106 (45) 185-236 (52)
  • Makkai Sándor: Szolgálatom. Teológiai önéletrajz, 17-39 (23) 75-106 (32)
 4. A kolozsvári teológia II

  Olvasmány:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 24-126 (103)
  • Kozma Zsolt: Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theológia tanárai, 1895–1948, 5-28 (24)
  • Imre Lajos: Önéletírás, 62-106 (45) 185-236 (52)
  • Makkai Sándor: Szolgálatom. Teológiai önéletrajz, 17-39 (23) 75-106 (32)
 5. A Királyhágómelléki Református egyházkerület megalakulásának története I

  Olvasmány:

  • Molnár János (Debrecen): A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története, 1920–1942, 3-36 (34)
  • Csernák Béla: Adatok a Királyhágómelléki (Nagyváradi) Református Egyházkerület történetéhez, 11-128 (118)
 6. A Királyhágómelléki Református egyházkerület megalakulásának története II

  Olvasmány:

  • Molnár János (Debrecen): A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története, 1920–1942, 3-36 (34)
  • Csernák Béla: Adatok a Királyhágómelléki (Nagyváradi) Református Egyházkerület történetéhez, 11-128 (118)
 7. Református közoktatás helyzete a két világháború között

  Olvasmány:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 214-228 (15)
  • Buzogány Dezső: Alma mater. Az Erdélyi Református Egyházkerület kollégiumainak élete a két világháború között, 7-263 (257) 311-342 (32)
  • Szántó Mihályné Mátyás Tünde: Felekezeti oktatás az Erdélyi Református Egyházkerületben a két világháború között, 300-309 (10) 402-410 (9) 511-516 (6)
  • Kis-Mihály Ildikó: Politika, egyház, oktatás a két világháború közötti Romániában, 433-443 (11)
 8. Belmisszió Erdélyben I

  Olvasmány:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 50-59 (10) 170-179 (10)
  • Barabási Endre: A Bethlen Gábor Kör, 379-385 (7)
  • Barabási Endre: A Vasárnapi Iskolai Szövetség, 278-280 (3)
  • Buzogány Dezső: Egyletek az Erdélyi Református Egyházban, 378-379 (2)
  • Tőkés Ferenc: Az Erdélyi Református Diakonissza Intézet és a Református Kórház, 515-522 (8)
  • Fekete Károly (ifj.): Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága
  • Fekete Károly (ifj.): Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor
 9. Az IKE megalakulása

  Olvasmány:

  • Buzogány Dezső: Az erdélyi IKE története 1930-ig, 13-112 (100)
  • Buzogány Dezső: Egyletek az Erdélyi Református Egyházban, 378-379 (2)
  • Buzogány Dezső: László Dezső az IKE utazótitkára, 514-524 (11)
 10. A marosvécsi szövetség

  Olvasmány:

  • Barabási Endre: Vécsi szövetség , 142-144 (3)
  • Fekete Károly (ifj.): Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága, 7-100 (94)
 11. A nőszövetség

  Olvasmány:

  • Pál Éva: Nőszövetségi munka a két világháború között, 386-389 (4)
  • Adorjáni Zoltán: A nőszövetség és a belmisszió, 21-34 (14)
  • Székely Jánosné: Az Erdélyi Református Egyházkerületi Nőszövetség története, 4-20 (17)
 12. A dél-erdélyi református egyház

  Olvasmány:

  • Nagy Alpár Csaba: A dél-erdélyi református egyházkerületi rész története (1940–1945), 17-66 (50)
  • Nagy Alpár Csaba: A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész rövid története (1940–1945)
 13. Református egyház a második világháború után

  Olvasmány:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 270-324 (55)
  • Molnár János (Debrecen): A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református Egyházkerület története, 1944–1989, 5-278 (274)
  • Buzogány Dezső, Jánosi Csongor: A református egyház Romániában a kommunista rendszer első felében. Tanulmányok és dokumentumok, 9-70 (62)
  • Kádár Tamás, Mihály Lehel, Sebestyén Előd, Roth Levente: A kolozsvári Protestáns Teológia élete 1950–1955 között, 7-198 (192)
 14. Összefoglalás

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 60 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 5 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Írásbeli vizsga

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmány könyvben