Latin nyelv II

A kurzus célja a teológiai és egyházi latin nyelvhasználat megismerése és elsajátítása. A nyelvtani ismeretek mellett a kurzus történeti, művészettörténeti és teológiai szövegek segítségével szemlélteti a latin kifejezésmódot és gondolkodási formát.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a latin nyelvtan szabályait és ezek segítségével képes történeti és teológiai vonatkozású latin szövegeket magyar nyelvre fordítani. A hallgató szakszerűen értelmezi és használja az egyházi terminológia latin kifejezéseit.

Általános kompetenciák

A latin nyelv rendszerének ismerete által a hallgató képes más nyelvek nyelvi rendszerének, összefüggéseinek az értelmezésére. Latin nyelvi ismeretek elsajátítása révén szakszerűen végezhet ókori és középkori történelmi jellegű szövegekkel kapcsolatos kutató munkát.

Óraszerkezet

 1. Az alany

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 141-142 (2)
 2. Az állítmány

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 144-151 (8)
 3. A segédige

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 4. Syntaxis congruentiae

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 5. Az esetek használata

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 6. Módok (indicativus, conjunctivus, imperativus)

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 7. Esetek, amelyeket a latin a magyartól eltérően alkalmaz

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 8. A személytelen esetek alkalmazásai

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 9. Mondattan (1)

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 10. Szótan

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 11. Esetek

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 12. Mondattan (2)

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 13. Mondattan (3)

  Olvasmány:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 14. Collocvium

  Olvasmány:

  • Kerényi Károlyné: Latin olvasókönyv
  • Davies, Hellen, Fehér Bence: Kezdők latin nyelvkönyve
  • Benedictus Pictetus: Medulla theologiae christianae didacticae et elencticae

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 30 óra/szemeszter.
 • Összesen: 58 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A vizsgára jelentkezés feltétele a nyelvgyakorlatokon való részvétel.