Református teológia Kolozsvárott. Az első évtizedek