Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról.

Kállay Dezső: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról.. In: „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából 14.1 (2020) (2020), 525-541. pp.