Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Református Szemle (2019), 723-727
  2. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350
  3. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: „…gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,20) Dr. Rezi Elek hatvanötödik születésnapjára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 7-10

Székely Miklós

  1. Székely Miklós: Egy barátság margójára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 11-17

Rezi Elek, Adorjáni Zoltán

  1. Rezi Elek, Adorjáni Zoltán: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207