Regulamente

Conform prevederilor Cartei ITP, Regulamentele, Statutele şi Metodologiile interioare elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi aprobate de Senatul ITP fac parte integrantă din Carta ITP. Aceste documente determină în mod direct desfăşurarea activităţilor în cadrul Institutului. Managementul calităţii în procesul de învăţare, administraţie, conducere şi cercetare se garantează prin conformarea regulamentelor interioare la standardele europene, legislaţia în vigoare şi canoanele Bisericilor susţinătoare. În prezent în cadrul ITP există şi se aplică următoarele Regulamente, Statute şi Metodologii:

Regulations