Felismerni és valós értéke szerint kezelni. Riemer Roukema: Gnózis és hit. Bevezetés a gnoszticizmusba