A Jézussal kapcsolatos történeti szkepszis. A források kritikai értékelése

A cikk a történeti-Jézus kutatásában használt forrásanyagot vizsgálja.