Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez