Introducere în Noul Testament I

În cadrul cursului Introducere în Noul Testament I vă prezentăm condițiile și circumstanțele în care s-a format tradiția sinoptică, inițiem cursantul în esența problemelor sinoptice și în posibilele soluții oferite acestor probleme. Vom discuta aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) ale evangheliilor sinoptice, principalul lor conținut, cele mai reprezentative forme literare a lor, precum și temele și motivele teologice, într-o încercare de a oferi o abordare cât mai exhaustivă. Bazându-se pe informații istorice și factuale, cursul introductiv inițiază cursantul în exegeză și în abordarea teologică.

Competențe

Competențe specifice

Cursantul va avea o mai bună înțelegere a formării tradiției sinoptice, a transmiterii acesteia și a esenței chestiunilor istorice privind scrierea evangheliilor, acesta va descoperi teoriile existente pentru soluționarea problemei sinoptice, află utilitatea teoriei despre tradiţia dublă precum și limitele acesteia în explicarea problemei sinoptice. Cursantul învață aspectele literar istorice ale primelor trei evanghelii, este capabil să deosebească faptele (evidenţele) de teorii (ipoteze), poate invoca argumente pentru oricare dintre diferitele puncte de vedere prin recunoașterea principiilor care stau la baza lor. Cursantul învață principalul conținut al evangheliilor, cunoaşte formele caracteristice literare a acestora, temele și motivele lor teologice, principiile de bază privind structura narativă și este capabil să le prezinte într-un mod liber și profesionist.

Competențe generale

Cursantul exersează citirea apreciativă a Bibliei, acesta își extinde cunoștințele factuale, se formează și se perfecționează gradual abordarea sa teologică, procesul de luare a deciziilor este mai factual, exact și sigur, iar abilitatea sa sistematică și integratoare crește.

Structura cursului

 1. Structura disciplinei Studiul Noului Testament şi locul ei în cadrul ştiinţei teologică. Introducere în Noul Testament ca disciplină istorică şi teologică. Scurt istoric a disciplinei.

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 7-10 (4)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 17-30 (14)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 405-452 (48)
 2. Noţiunea Evanghelie. Formarea, transmiterea şi redactarea tradiţiei despre (vorbele şi faptele lui) Isus. Problema sinoptică şi ipotezele cu privire la evitarea problemei. Ipoteza celor două surse: aspecte pozitive şi negative

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 95-105 (11)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 106-122 (17)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 405-452 (48)
 3. Ioan Botezătorul şi Isus. Discuţiile lui Isus după Marcu

  Bibliografie:

  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 475-485 (11)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1157-1164 (8) 1177-1179 (3)
 4. Drumul lui Isus pe pământ: puterea ăi patimile Fiului Omului. Motivele secretului mesianic în Evanghelia după Marcu

  Bibliografie:

  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 475-485 (11)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1164-1178 (15)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 110-112 (3)
 5. Patimile, moartea şi învierea lui Isus după evangheliştii sinoptici

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1182-1187 (6) 1148-1155 (8) 1240-1248 (9)
 6. Evanghelia după Marcu: probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 106-113 (8)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 135-144 (10)
 7. Capitolele introductive în Evanghelia după Matei (Mt 1–4)

  Bibliografie:

  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 453-474 (22)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1105-1110 (6)
 8. Predica de pe munte şi pildele lui Isus în Evanghelia după Matei

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1110-1117 (8) 1126-1128 (3)
 9. Comunitatea uceniciilor şi adversarii lui Isus după Matei

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1120-1122 (3) 1134-1136 (3) 1142-1145 (4)
 10. Evanghelia după Matei: probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 113-120 (8)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 123-134 (12)
 11. Sensibilitate socială în Evanghelia după Luca

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1201-1234 (34)
 12. Apostolii lui Isus şi semnele vremurilor. Conduita şi eshatologie după Luca

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1201-1235 (35)
 13. Evanghelia după Luca: probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 120-127 (8)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 145-151 (7)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 20 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 72 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 100 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da parțiale și un examen final oral.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii

Ediție de surse