A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.