Istoria bisericii universale V

Scopul cursului este de a prezenta personalităţile de marcă şi evenimentele cruciale a reformei religioase. Prin intermediul prezentării biografiei lui Martin Luther, Jean Calven şi Urlich Zwingli cunoaştem procesul formării convingerilor teologice a reformatorilor, iar prin cunoaşterea acestor convingeri religioase ajungem la cunoaşterea procesului de formare a convingerilor teologice caracteristice bisericilor protestante.

Competențe

Competențe specifice

Studentul va fi capabil să identifice diferenţele dintre curentele reformatoare şi în acelaşi timp să identifice conceptele teologice. Prin însuşirea cunoştinţelor referitoare la reforma religioasă prezentăm pas cu pas particularităţile naţionale a reformei în general.

Competențe generale

Studentul este capabil să analizeze contextul cultural în care s-a realizat reforma religioasă, iar prin cunoştinţele istorice dobândite înţelege importanţa reformei religioase. Cunoaştere activităţii reformatorilor contribuie substanţial la însuşirea şi punerea în aplicarea a celorlalte materii teologice.

Structura cursului

 1. Viața și activitatea lui Martin Luther

  Bibliografie:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 264-290 (27)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 75-76 (2) 78-81 (4)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 146-178 (33)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 9-75 (67)
  • Dienes Dénes: A reformáció, 11-34 (24)
 2. Reforma lutherană

  Bibliografie:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 264-290 (27)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 75-76 (2) 78-81 (4)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 146-178 (33)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 9-75 (67)
  • Dienes Dénes: A reformáció, 11-34 (24)
 3. Înființarea bisericii lutherane

  Bibliografie:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 264-290 (27)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 75-76 (2) 78-81 (4)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 146-178 (33)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 9-75 (67)
  • Dienes Dénes: A reformáció, 11-34 (24)
 4. Viața și activitatea lui Zwingli Ulrich I.

  Bibliografie:

  • Chadwick, Owen: A reformáció, 71-76 (6)
  • Dienes Dénes: A reformáció, 35-54 (20)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 290-298 (9)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 179-181 (3)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 77-78 (2)
 5. Viața și activitatea lui Jean Calvin I.

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 77-105 (29)
  • McGrath, Alister E.: Kálvin
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 298-305 (8)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 184-220 (37)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 82-83 (2)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 77-90 (14)
 6. Viața și activitatea lui Jean Calvin II.

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 77-105 (29)
  • McGrath, Alister E.: Kálvin
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 298-305 (8)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 184-220 (37)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 82-83 (2)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 77-90 (14)
 7. Reforma în Anglia și în Scoția

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 135-142 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 84-84 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 179-181 (3)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 306-308 (3)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 91-129 (39) 136-166 (31)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 208-214 (7)
  • Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom, 38-115 (78)
 8. Reforma în Anglia și în Scoția II.

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 135-142 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 84-84 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 179-181 (3)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 306-308 (3)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 91-129 (39) 136-166 (31)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 208-214 (7)
  • Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom, 38-115 (78)
 9. Reforma și revoluția în Țările de Jos

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 143-151 (9)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 84-84 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 272-282 (11)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 160-163 (4) 211-212 (2)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 197-206 (10)
 10. Reforma în Franța

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 152-158 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 84-84 (1) 89-89 (1)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 146-160 (15)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 192-196 (5)
 11. Reforma în Pfalz, Heinrich Bullinger, Friedrich Melanchthon I.

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 55-76 (22) 107-123 (17)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 274-289 (16)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 79-79 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 181-184 (4) 282-286 (5)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 146-160 (15)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 167-171 (5) 180-187 (8)
 12. Reforma în Pfalz, Heinrich Bullinger, Friedrich Melanchthon II.

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 55-76 (22) 107-123 (17)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 274-289 (16)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 79-79 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 181-184 (4) 282-286 (5)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 146-160 (15)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 167-171 (5) 180-187 (8)
 13. Reforma radicală

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 124-134 (11)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 290-297 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 85-85 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 221-239 (19)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 180-199 (20)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 171-175 (5)
 14. Recapitulare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 60 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 5 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.