Istoria bisericii universale VII

Scopul materiei este de a prezenta evenimentele cruciale din istoria bisericii al secolului XIX-lea şi al secolului al XX-lea. Acest curs se concentrează asupra curentelor teologice protestante şi asupra evenimentelor cele mai importante desfăşurate în cadrul bisericii protestante. Cursul prezintă curente teologice care au avut efecte generale asupra bisericile protestante.

Competențe

Competențe specifice

Prin prezentarea evenimentelor de mare anvergură studentul cunoaşte formarea şi evoluţia gândirii bisericii moderne. Prin cunoaşterea istoriei mişcărilor teologice contemporane conştientizează importanţa cooperării cu bisericile şi confesiunile existente

Competențe generale

Prin cunoaşterea evenimetelor cruciale ale istoriei bisericilor studentul va dobândi cunoştinţe referitoare la evenimentele din viaţa bisericii dar va fi capabil să facă conexiuni cu celelalte domenii a ştiinţelor teologiei. Astfel va reuşi să interpreteze corect scopurile acesteia.

Structura cursului

 1. Filosofia și teologia protestantă în sec. al. 19-lea I.

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 344-351 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 108-108 (1) 119-119 (1) 121-121 (1)
  • Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története, 195-201 (7)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 94-102 (9) 286-297 (12) 394-400 (7)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 286-296 (11)
 2. Filosofia și teologia protestantă în sec. al. 19-lea II.

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 344-351 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 108-108 (1) 119-119 (1) 121-121 (1)
  • Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története, 195-201 (7)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 94-102 (9) 286-297 (12) 394-400 (7)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 286-296 (11)
 3. Protestanții în Anglia în sec. al 19-lea

  Bibliografie:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 296-304 (9)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 123-123 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 378-385 (8) 391-394 (4)
 4. Protestanții în America de Nord

  Bibliografie:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 304-311 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 126-126 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 366-377 (12)
  • Medgyessy László: A keresztyénség története az Egyesült Államokban, 35-110 (76)
 5. Protestanții în Germania I.

  Bibliografie:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 311-317 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 116-120 (5)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 344-356 (13) 386-391 (6)
 6. Protestanții în Germania II.

  Bibliografie:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 311-317 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 116-120 (5)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 344-356 (13) 386-391 (6)
 7. Biserica Reformată din Olanda

  Bibliografie:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 317-319 (3)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 124-124 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 395-409 (15)
 8. Protestanții în sec. al. 20-lea I.

  Bibliografie:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 332-344 (13)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 133-136 (4)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 441-460 (20)
 9. Protestanții în sec. al. 20-lea II.

  Bibliografie:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 332-344 (13)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 133-136 (4)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 441-460 (20)
 10. Biserica catolică în epoca modernă

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 484-494 (11) 502-509 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 116-116 (1) 132-132 (1)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 344-347 (4)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 369-375 (7) 651-675 (25)
 11. Biserica catolică în epoca modernă II.

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 484-494 (11) 502-509 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 116-116 (1) 132-132 (1)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 344-347 (4)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 369-375 (7) 651-675 (25)
 12. Mișcarea ecumenică

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 352-358 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 136-136 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 416-440 (25)
 13. Bisericile protestante în Asia și în Africa

  Bibliografie:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 320-331 (12)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 130-130 (1)
 14. Recapitulare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 60 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 5 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.

Bibliografie

Carte