Filozofie modernă

Cursul oferă o analiză a istoriei filozofiei europene de la epoca renascentistă până în secolul 20. Scopul este acela de a-l ajuta studentul pentru ca acesta să înțeleagă relația dintre filosofia și creștinismul istoric și modern.

Competențe

Competențe specifice

Studentul va înțelege importanța gândirii filozofice și intelectuale pentru tradiția și doctrina bisericească.

Competențe generale

Cursul oferă posibilitatea ca studentul să dobândească o gândire critică. Cursantul va însuși totodată ideile, noțiunile și conceptele filozofice de bază.

Structura cursului

 1. Filozofia Renascentismului despre lume

  Definirea renascentismului. Reprezentanţii renascentismului timpuriu: Filozofia lui Francis Bacon (Instauratio Magna Scientorum, Novum Organum, Új Atlantisz).

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 244-250 (7)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 121-127 (7)
  • Szegő Katalin: Reneszánsz gondolkodók, 225-228 (4)
 2. Filozofia renesansului despre societate

  Reflecţiile reprezentanţilor renesansului despre societate, stat, politică. Reprezentanáii: Thomas Hobbes; Niccolo Machiavelli; Hugo Grotius.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 263-266 (4)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 127-131 (5)
  • Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig, 146-149 (4)
 3. Raţionalismul

  Noțiunea raţionalismul, reprezentanţii lui mai importanți: René Descartes, Benedictus Spinoza, Gottfried Leibniz.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 275-278 (4) 280-283 (4)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 133-137 (5) 146-150 (5) 155-156 (2)
  • Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete, 20-29 (10)
 4. Empirismul

  Definirea empirismului, și reprezentanţii lui: John Locke și David Hume.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 319-326 (8)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 165-168 (4) 175-177 (3) 185-190 (6)
  • Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete, 184-188 (5)
 5. Iluminismul englez

  Caracteristicile principale ale iluminismului englez. Reprezentanţii: Anthony Ashley Cooper, Henry Moore, Joseph Butler, Richard Price.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 332-334 (3)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 201-205 (5)
  • Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete, 86-89 (4)
 6. Iluminismul german

  Reprezentanţii de seamă a iluminismului german: Lessing, Wolf, Herder.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 340-341 (2)
  • Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete, 114-120 (7)
 7. Iluminismul francez

  Importanţa enciclopediştilor în cultura europeană. Viaţa şi filosofia lui Jean Jacques Rousseau.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 337-340 (4)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 205-209 (5)
  • Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete, 88-113 (26)
  • Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig, 189-213 (25)
 8. Viaţa şi filozofia lui Immanuel Kant

  Viaţa, operele, teoria filozofică a lui Kant. Importanţa şi efectele filozofiei kantiene.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 350-359 (10) 373-376 (4)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 211-215 (5) 224-228 (5) 232-235 (4)
  • Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete, 131-140 (10)
  • Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig, 199-213 (15)
 9. Filozofia clasică germană

  Reprezentanţii filozofiei germane după Kant: Johhan G. Fichte şi Friedrich W. Schelling.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 383-393 (11)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 237-238 (2)
  • Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig, 222-225 (4)
 10. Viaţa şi filozofia lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel

  Teoria lui Hegel despre existenţa adevărului: teză, antiteză, Spiritul Subiectiv, Obiectiv şi Absolut. Efectele filosofiei lui Hegel.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 393-394 (2) 397-400 (4)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 239-244 (6) 247-248 (2)
  • Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig, 225-233 (9)
 11. Filozofia existențialistă

  Noțiunea filozofiei existențialiste și reprezentanții săi mai de seamă: Arthur Schoppenhauer și Sören A. Kierkegard.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 400-406 (7)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 249-254 (6) 264-266 (3)
 12. Martin Heidegger

  Viața și filozofia lui Martin Heidegger.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 423-424 (2)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 282-289 (8)
  • Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig, 366-367 (2)
 13. Viaţa şi filozofia lui Nietzsche

  Concepţia lui Nietzsche despre putere, religie, creştinism, și rolul vieţii omului în lume.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 420-423 (4)
  • Hamlyn, William D.: A nyugati filozófia története, 254-258 (5)
  • Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig, 264-268 (5)
 14. Filozofia maghiară

  Rolul și importanța filosofiei maghiare în filosofia europeană. Reprezentanţii mai importanți: Böhm Károly, Pauler Ákos, Bartók György, Tavaszy Sándor, Varga Béla.

  Bibliografie:

  • Nagy József: A filozófia története, 442-443 (2) 446-455 (10)
  • Varga Béla: Bölcseleti írások

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 50 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 78 ore/semestru.

Examinare

Examenul oral: 60%. Lucrarea de seminar: 40%.