Cânt bisericesc reformat V

Obiectul orelor de cânt bisericesc sunt psalmurile, imnurile și coralurile din cartea oficială de cântări ai bisericii. Scopul orelor de practică este ca studenții să învețe sâ cânte corect, sâ însușească cântările bisericești din cartea de cântări ai bisericii unitariene/reformate/luterane, și să cunoască substanța cântărilor comunitâții bisericești precum și funcția cântărilor în slujba divină. Studenții vor învăța aceste cântece cu a strofă pe de rost, și vor însușii proprietățiile istorice, stilistice, teologice și funcționale ale cântărilor, ceea ce le va fi de folos în orientarea printre cântări, și vor însușii cunoștințele imnologice de bază ale cântărilor. Însuşirea cântărilor se face prin rotaţie în 6 semestre.

Competențe

Competențe specifice

Prin însușirea tehnicii corecte de respirație studenții îşi vor dezvolta capacitatea de interpretare vocală atât prin cântare cât și prin discurs; datorită cunoașterii cântătrilor pe de rost, studenții vor putea să se orienteze mai ușor în cartea de cântări ai bisericii. Studenții vor fii capabili să aleagă pentru toate tipurile de slujbă religioasă cele mai potrivite cântări, și vor fii capabili să cânte corect, la nevoie să conducă individual cântul în comunitate.

Competențe generale

Datorită însuşirii datelor importante de himnologie legată de cântările învăţate, studenții vor putea recunoaște relațiile intre diferitele discipline teologie.

Structura cursului

 1. Introducere. MRÉ 1, 9

  Aki nem jár hitlenek tanácsán (Magyar Református Énekeskönyv 1)
  Dicsérlek téged, Úr Isten (MRÉ 9)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 33-34 (2) 46-47 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 7-8 (2) 12-12 (1)
 2. MRÉ 100, 121

  E földön ti minden népek (MRÉ 100)
  Szemem a hegyekre vetem (MRÉ 121)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 189-190 (2) 222-223 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 58-58 (1) 68-68 (1)
 3. MRÉ 152, 156, 204

  Ím, béjöttünk nagy örömben (MRÉ 152)
  Atya, Fiú, Szentlélek, Készíts szent Igédre (MRÉ 156)
  Szívünk vígsággal ma bétölt (MRÉ 204)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 276-277 (2) 280-280 (1) 329-330 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 94-95 (2) 100-100 (1) 167-168 (2)
 4. MRÉ 262, 297, 300

  Megterítve áll előttünk (MRÉ 262)
  A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted (MRÉ 297)
  Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét (MRÉ 300)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 400-403 (4) 439-439 (1) 442-443 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 103-103 (1) 122-123 (2)
 5. MRÉ 303, 307, 313

  Én Istenem! Sok nagy bűnöm (MRÉ 303)
  Ne szállj perbe énvelem (MRÉ 307)
  Az Úr Isten az én reménységem (MRÉ 313)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 446-447 (2) 452-453 (2) 460-461 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 112-113 (2) 159-160 (2)
 6. MRÉ 321, 428, 454

  Ments meg, Uram, engem az örök haláltól (MRÉ 321)
  Istennel járni, lakozni (MRÉ 428)
  Nagy Isten, téged imád (MRÉ 454)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 470-471 (2) 608-609 (2) 642-644 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 194-194 (1) 228-228 (1)
 7. Examen parțial din materia săptămânii 1-6

 8. MRÉ 2, 10

  2.- Miért zúgolódnak a pogányok? (MRÉ 2)
  10.- Mire távozol tőlünk, Úr Isten (MRÉ 10)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 34-35 (2) 48-49 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 8-9 (2)
 9. MRÉ 25, 35, 130

  Szívemet hozzád emelem (MRÉ 25)
  Perelj, Uram, perlőimmel (MRÉ 35)
  Tehozzád teljes szívből (MRÉ 130)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 74-76 (3) 91-93 (3) 241-243 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 21-22 (2) 27-29 (3) 74-74 (1)
 10. MRÉ 165, 208, 222

  Uram Isten, siess Minket megsegíteni (MRÉ 165)
  Ez esztendőt megáldjad (MRÉ 208)
  Ó, ártatlanság báránya (MRÉ 222)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 286-286 (1) 333-334 (2) 353-353 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 88-88 (1) 179-179 (1)
 11. MRÉ 248, 251, 254b

  Jövel, Szentlélek Isten (MRÉ 248)
  Jövel, Szentlélek Úr Isten töltsd be szíveinket (MRÉ 251)
  Erős várunk nékünk az Isten (MRÉ 254b)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 380-381 (2) 385-386 (2) 391-392 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 195-197 (3) 203-204 (2)
 12. MRÉ 299, 306, 323

  Az Isten Bárányára Letészem bűnöm én (MRÉ 299)
  Mindenható Úr Isten (MRÉ 306)
  Örök nagy hatalmú mennyei szent Isten (MRÉ 323)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 441-441 (1) 450-451 (2) 473-473 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 223-223 (1) 116-116 (1)
 13. MRÉ 340, 379, 380

  Ne hagyj elesnem, felséges Isten (MRÉ 340)
  Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (MRÉ 379)
  Jézus, vigasságom (MRÉ 380)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 498-499 (2) 547-550 (4)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 148-149 (2) 163-164 (2) 166-167 (2)
 14. Examen parțial din materia orelor 8-13

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 1)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 14)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 45 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 5 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 50 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 64 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor cânta cântările cu o strofă pe de rost, vor fii capabili să adapteze melodia cântării și pe alt text potrivit melodiei din cartea de cântări. Studenții trebuie să cunoască datele imnologice ale cântărilor din literatura dată. Pentru o notă suficientă studenții trebuie să primească pe toate întrebările din examen notă suficientă.