„Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét“ – a reformátori tanítás és pünkösd egy Luther-énekben