Pastorația cuplurilor și familiilor

Cursul are ca scop introducerea studenților în gândirea și teoria sistemică cât și în ceea contextuală. Ei își însușesc principiile de bază și limbajul acestor teorii precum și traducerea și transferarea lor într-o teorie a poimenicii. Prin aproprierea acestor cunoștințe vor fi capabili să aplice aceste teorii în situații relaționale dificile și să reflecte asupra ajutorării pastorale acordată familiilor și membrilor de familie.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își însușește cunoștințele de bază necesare pastorației și consilierii eficiente a familiilor.

Competențe generale

Studentul recunoaște legitățile care influențează viața familială precum și motivele și motivațiile fundamentale, care determină faptele individuale și relaționale ale omului; recunoaște și înțelege complicațiile relaționale, familiale.

Structura cursului

 1. Interpretarea realițăii relaționale

  Cursul prezintă cele patru dimensiuni ale realității relaționale descrise de Ivan Boszormenyi-Nagy și Barbara R. Krasner, arată interferențele dintre ele și explică, cum ne ajută aceste dimensiuni la înțelegerea și interpretarea realității umane.

  Bibliografie:

  • Böszörményi-Nagy Iván, Barbara R. Krasner: Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa, 57-80 (24)
  • Michielsen, Maay: Összetartozásban, 197-203 (7)
 2. Introducere în gândirea sistemică

  Prelegerea tratează concepția sistemică și noțiunile caracteristice ale acestei concepții (homeostaza, autopoieza).

  Bibliografie:

  • Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, 56-75 (20)
  • Engemann, Wilfried: Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile , 292-307 (16)
  • Friedman, Edwin H.: Nemzedékről nemzedékre, 25-45 (21)
 3. Familia din perspectiva sistemică

  Noțiuni de bază legate de ideea de familie și de procesele familiale, precum și însemnătatea lor în pastorație:
  - pacientul identificat
  - grade de diferențiere emoțională
  - triunghiul emoțional
  - distanța emoțională
  - pierderea și înlocuirea pierderii
  - durere și responsabilitate
  - secrete și sisteme
  - poziția fraților/surorilor

  Bibliografie:

  • Friedman, Edwin H.: Nemzedékről nemzedékre, 25-82 (58)
 4. Pastorația sistemică preventivă

  Temele cursului:
  - legătura familială
  - ciclurile vieții familiei
  - intervenții care facilitează trecerea familiei prin tranziții
  - legăturile dintre fazele de dezvoltare ale familiei respectiv omiletica și liturgica

  Bibliografie:

  • Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, 192-209 (18)
  • Friedman, Edwin H.: Nemzedékről nemzedékre, 83-115 (33) 181-210 (30)
 5. Pastorația sistemică ca însoțire în criză

  Principalele teme ale cursului:
  - crize și catastrofe în sistemul familial
  - atitudini familiale față de stres
  - resurse și soluții

  Bibliografie:

  • Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, 210-218 (9)
 6. Pastorație sistemică în caz de deces și doliu

  Principalele teme ale cursului:
  - pierderea unui copil
  - interpretarea sistemică a doliului
  - capcanele și șansele conversației pastorale cu îndoliații

  Bibliografie:

  • Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, 229-252 (24)
 7. Introducerea în antropologia relațională

  Temele principale ale cursului:
  - imago Dei: omul ca ființă relațională
  - relaționalitatea în filozofia lui Martin Buber
  - caracterul etic a relației interumane în filosofia lui Emmanuel Levinas
  - caracteristicile existenței relaționale după teologia lui Karl Barth

  Bibliografie:

  • Van den Brink, G., Van der Kooi, C.: Christelijke dogmatiek, 241-247 (7)
  • Michielsen, May, Mullingen, Wim van, Hermken, Leen: Összetartozásban. A kontextuális segítésről, 43-62 (20)
  • Van Rhijn, Aat, Meulink-Korf, Hanneke: De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat, 153-172 (20) 177-288 (112)
  • Kiss Jenő: Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja?
 8. Introducere în conceptul contextual

  Temele principale ale cursului:
  - drumul profesional al lui Ivan Boszormenyi-Nagy
  - terapie pe baza încrederii
  - loialitate

  Bibliografie:

  • Kiss Jenő: A kontextuális lelkigondozásról dióhéjban
  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 15-51 (37)
 9. Omul și contextul lui

  Temele centrale ale cursului:
  - omul ca ființă cu necesități și posibilități
  - relația umană ca primire și dare
  - efectele psihice și relaționale ale primirii și dării: identitatea întărită, îndreptățirea constructivă
  - omul și cosmosul

  Bibliografie:

  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 37-42 (6) 117-125 (9)
  • Kiss Jenő: Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság
  • Kiss Jenő: Die Seinsordnung und die Seele Europa's
 10. Existența intergenerațională și transgenerațională

  Subiectele principale ale cursului:
  - caracterul asimetric al existenței intergeneraționale și transgeneraționale
  - însemnătatea generației viitoare în pastorație
  - moștenirea ca sarcină

  Bibliografie:

  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 91-125 (35) 42-43 (2)
 11. Etica relației intime

  Temele principale ale cursului:
  - luptă de putere sau dialog
  - ciocniri între loialități
  - rolul îndreptățirii constructive
  - restabilirea încrederii

  Bibliografie:

  • Michielsen, Maay: Összetartozásban, 165-192 (28)
 12. Dezechilibru grav și durabil în primire și dare I.

  Parentificația copilului
  - parentificarea și influența acesteia asupra dezvoltării copilului
  - copilul care trebuie să devină adult (parentificarea activă)
  - copilul care trebuie să rămână copil (parentificarea pasivă)

  Bibliografie:

  • Michielsen, Maay: Összetartozásban, 101-132 (32)
 13. Dezechilibru grav și durabil în primire și dare II.

  Principalele teme ale cursului:
  - îndreptățirea destructivă
  - "Revolving slate"

  Bibliografie:

  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 37-42 (6) 91-125 (35)
 14. Drumul către un echilibru nou și pastorul ca tovarăș de drum

  - "multidirectional partiality"
  - vorbind și tăcând în scopul menținerii și restabilirii legăturii interumane
  - folosirea metodelor în pastorație
  - rolul recunoașterii nedreptății și a meritului în vindecarea omului și a relațiilor
  - reconciliere, exonerare și iertare

  Bibliografie:

  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 151-200 (50)
  • Kiss Jenő: Megbékélés, exoneráció, megbocsátás
  • Kiss Jenő: "Amint én is megkönyörültem rajtad..."

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 4 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 56 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 80 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 22 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 102 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 158 ore/semestru.

Examinare

Studentul dovedește prin examenul scris, că și-a însușit esențele teoriei, care stă la baza ajutorării pastorale a familiilor și a membrilor de familie, și cunoaște esența competențelor profesionale și personale aferente.

Bibliografie

Carte

Articol în carte

 • Kiss Jenő (2018): Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? In: Literáty Zoltán: Quoniam tecum est fons vitae in lumine tuo videbimus lumen . Károli Könyvek . Budapesta: Károli Gáspár Református Egyetem és a L'Harmattan Kiadó, pp. 29-41
 • Kiss Jenő (2017): Die Seinsordnung und die Seele Europa's In: Gijsbert van den Brink: Protestant Traditions and the Soul of Europe . Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 110. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, pp. 159-171
 • Kiss Jenő (2013): "Amint én is megkönyörültem rajtad..." In: Kiss Jenő: Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális segítésbe 16.. Teológia Praxis . Cluj-Napoca: Exit, pp. 101-114

Articol în revistă