Homiletika gyakorlat I

A homiletikai gyakorlat óráknak a célkitűzése az, hogy a hallgatók a megszerzett elméleti tudást gyakorlatba is tudják ültetni. Az adott félév tematikájának körbejárása után, a hallgatók imákat és prédikációkat írnak, és azt a kollégák és a tanár jelenlétében előadják. A hallgatók és a tanár a prédikációkról véleményt alkotnak, azokat közösen kiértékelik.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Húsvét homiletikumának az ismerete, valamint húsvéti és általános prédikáció írásának megtanulása és gyakorlása az elméleti órákon tanult prédikációíró módszerek felhasználásával, illetve ezeknek hallgatóság előtt való előadása. A hallgatók megtanulják a prédikáció kiértékelésének szempontjait, és azokat véleménynyilvánításukkal gyakorolják.

Óraszerkezet

 1. Húsvét homiletikája

  Olvasmány:

  • Ablonczy Dániel: Hirdesd az Igét - Igehirdetők kézikönyve, 288-298 (11)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban
  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 3 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 3)
 • 42 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 42)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 18 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 6 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 26 óra/szemeszter.
 • Összesen: 68 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók prédikációkat írnak, és azokat hallgatóság előtt elmondják.

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban

Bibliográfia