Alapképzés - Unitárius szakirány

Az Unitárius alapképzés (BA) államilag akkreditált négyéves egyetemi képzés (240 kredit). Erre épül az a kétéves magiszterképzés, amelynek elvégzésével az unitárius egyházban lelkipásztori szolgálathoz szükséges egyetemi oklevelet meg lehet szerezni. Az unitárius alapképzés egyházi támogatással működik, amely azt jelenti, hogy az egyetemi hallgató felsőfokú tanulmányainak költségeit a Magyar Unitárius Egyház vállalja fel. A hallgató tanulmányai kezdetén szerződést köt a támogató egyházzal, amelynek értelmében tanulmányai elvégzése után legalább öt évig az őt támogató unitárius egyház keretében fog szolgálni. Ellenkező esetben a hallgató vállalja, hogy egyetemi tanulmányainak költségeit visszatéríti.

Az alapképzés célja a teológia műveléséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a különböző teológiai diszciplínáknak megfelelően. Az alapképzés az elméleti oktatás mellett különböző gyakorlati képzéseket is magában foglal (missziós gyakorlatok, legációs szolgálatok, nyári gyülekezeti szolgálat). Ezek a tevékenységek nem szerepelnek ugyan a képzés hivatalos curriculumában, az egyházi szolgálatba álláshoz viszont elengedhetetlen feltétel az ezekben való részvétel.

Képzés tárgyai

A fenti képzéshez összesen 48 kurzus tartozik. A tárgyak szemeszterenkénti csoportosításban jelennek meg a listából kiválasztott tanévben érvényben levő tantervnek megfelelően.
Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

1. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

2. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

3. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

4. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

5. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

6. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

7. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

8. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés