Vallástörténet I

A tárgy célja nem több mint bevezetés néhány jelentős vallás történetébe, születésének, tanítása fejlődésének, mai állapotának világába, azért hogy az eljövendő lelkészek képesek legyenek eligazodni az ókori kultúrák és a világvallások területein.
A cél érdekében a „primitív” vallási formák jellemzése után a termékeny félhold illetve az ókor néhány nagy kultúráját vizsgáljuk, majd pedig azokkal a vallási rendszerekkel foglalkozunk, amelyeket általában 'világvallások' néven szoktunk emlegetni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzusok és szemináriumok során a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék/megértsék az egyes vallások tér- és időbelibeli kiterjedését, fejlődésvonalát, kultusz-gyakorlatát, erkölcsi tanításait, túlvilággal kapcsolatos nézeteit, valamint a legfontosabb kapcsolódó mítoszokat.

Általános kompetenciák

A vallási jelenségek vizsgálata, a hitek, hiedelmek elemzése egy-egy kultúra megértésének kulcsa lehet.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 25
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 25
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Az óralátogatás feltétele a vizsgára való állásnak. Az elvállalt vitaindító szemináriumok megtartása kötelező és a vizsgajegy 40%.

Bibliográfia

Könyv