Ösztöndíjak

Erasmus- és Makovecz-ösztöndíjak

Az Erasmus- és Makovecz ösztöndíjakról részletes tájékoztatást találhat itt: https://mob.proteo.hu
Az Erasmus ösztöndíjak a tanulmányi időszakhoz kapcsolódnak. A hallgató nem szakítja meg aktuális tanulmányi folyamatait. A külföldi tanulmányút része az aktuális képzésnek. A felvett tárgyak elismertetésre kerülnek.

Más ösztöndíjak

Brot für die Welt

A németországi Brot für die Welt szervezet évente több tíz ösztöndíjat biztosít protestáns teológiai hallgatók részére, hogy azok a németországi evangélikus teológiai fakultások valamelyikén folytassanak tanulmányokat. A program célja stratégiai partnerség kialakítása a testvéregyházak jövendőbeli munkatársaival. Ennek alapvető feltétele az európai teológiai gondolkodásban való tájékozottság, annak ismerete és művelése. A Brot für die Welt szervezet különös figyelmet fordít a teológiai utánpótlás képzésére. Intézetünkkel több éves múltra visszanéző kapcsolatot ápolnak, és évente várják a kolozsvári teológusok jelentkezését, akik egy évig, vagy indokolt esetben akár hosszabb ideig is, egy szabadon választott németországi teológiai fakultáson mélyüljenek el egy általuk választott teológiai szakirányban.

Feltételek

 • A hallgató által választott egyetemen a pályázók szabadon állíthatják össze az órarendjüket.
 • A hallgatóknak az ösztöndíj ideje alatt fél évente min. egy, általában az ökumenéhez köthető értekezleten / szemináriumon kell részt venniük az éves ösztöndíjasok találkozóján kívül.
 • Otthoni tanintézményükben a hallgató köteles tanulmányai megszakítására.
 • A pályázó hallgatónak rendelkeznie kell az alapképzést igazoló oklevéllel.
 • A pályázó Németországba érkezésének idejére rendelkeznie kell B2-es szintű német nyelvtudással. Ennek megszerzésére, az azt igénylők számára, a Brot für die Welt Szebenben évente ingyenesen egy 6 hónapos intenzív német nyelvkurzust hirdet meg, amely a teljesen kezdőket is az elvárt szintre hozza fel.
 • A pályázó hallgatónak rendelkeznie kell az illetékes püspöki- és két akadémiai ajánlólevéllel.

A Brot für die Welt szervezet hároméves doktori ösztöndíjat is biztosít.

A szeptemberben elkezdődő tanulmányi időszakra a pályázat leadási határideje rendszerint az illető év január 1.-e.

További részletek

A szervezet weboldala: https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/stipendien/kirchlich-theologi...

Gustav Adolf Werk

A Gustav Adolf Werk (GAW) diakóniai szervezet évente 10 ösztöndíjat (9 Lipcse, 1 Heidelberg) biztosít a világ bármely tájáról érkező protestáns teológusoknak. Az ösztöndíj célja stratégiai partnerség kialakítása a testvéregyházak jövendőbeli munkatársaival. Ennek érdekében a szervezet nagy gondot fordít arra, hogy ösztöndíjasai a teológiai elméleti tanulmányok mellett közelről is megtapasztalják a németországi egyházi élet pozitív és negatív paradigmáit. Az ösztöndíj így nemcsak a teológiai tudás megszerzésre néz. Az ösztöndíjas időszak alatt a hallgató számos egyházi és diakóniai rendezvényre látogat el, valamint egy egyhónapos gyülekezeti gyakorlaton vesz részt. A GAW által kínált lehetőség elsősorban azoknak lehet vonzó, akik az elméleti tanulmányok folytatása mellett intenzíven kívánnak kapcsolatba kerülni a GAW és a Német Evangélikus Egyház aktuális munkájával. Annak érdekében, hogy a németországi tartózkodást a nyelvtudás minél kevésbé akadályozza, az ösztöndíj egy háromhetes intenzív nyelvkurzussal kezdődik.

Feltételek

 • A hallgatónak az ösztöndíj ideje alatt részt kell vennie a GAW által szervezett szemináriumokon, értekezleteken, találkozókon.
 • A hallgatónak részt kell vennie az ösztöndíjasoknak szervezett közösségi esteken.
 • Az ösztöndíjas időszak kötelező része a téli szünetben egy egyhónapos gyülekezeti gyakorlat.
 • A választott egyetemen a hallgató szabadon állíthatja össze tanrendjét.
 • Otthoni tanintézményükben a hallgató köteles tanulmányaik megszakítására.
 • A pályázó hallgató legalább két évet sikeresen lezárt az otthoni tanintézményben.
 • A pályázó hallgatónak rendelkeznie kell az egyházkerülete szerint illetékes püspöki- és két akadémiai ajánlólevéllel.

A szeptemberben elkezdődő tanulmányi időszakra a pályázat leadási határideje rendszerint az illető év január 31.-e.

További részletek

https://www.gustav-adolf-werk.de/stipendien.html

Gyakori kérdések

Nem rendelkezem elegendő német nyelvtudással, mit tegyek?
A GAW ösztöndíja háromhetes intenzív nyelvkurzussal kezdődik, míg a Brot für die Welt 6 hónapos ingyenes nyelvkurzust ajánl pályázói figyelmébe Szebenben. Ezenkívül minden pályázónak magának kell megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek hozzásegítik őt ahhoz a nyelvtudáshoz, amely lehetővé teszi a német nyelven történő tanulást.

Dolgozhatok az ösztöndíj mellett?
Nem. Egyik szervezet sem hagyja jóvá a tanulmányok melletti munkavállalást.

Érdemes mindkét helyre benyújtanom a pályázatomat?
A két szervezet szoros együttműködésben áll egymással, így értelmetlen mindkét helyre pályázni.

A két program közül melyik mellett döntsek?
A Brot für die Welt ösztöndíja nagyobb szabadságot ad az egyéni tanulmányok megszervezésére, míg a Gustav Adolf Werk ösztöndíja szorosabban kötődik az egyházi élethez és a gyülekezeti gyakorlathoz. Ha valaki főként elméleti tudás megszerzése céljából kíván egy németországi egyetemen tanulni, annak a Brot für die Welt ösztöndíja a megfelelő választás. Ha azonban az elméleti tanulás mellett inkább rendezvények, találkozók és egyéb, nem az egyetemhez köthető tevékenységek révén szeretné megismerni a német egyházi valóságot, gyakorlatok által kipróbálná magát a helyi gyülekezeti életben, válassza inkább a Gustav Adolf Werk ösztöndíját.

Melyik németországi egyetemet válasszam?
Minden teológiai fakultásnak megvannak a sajátosságai. Van ahol a bibliai tudományok hangsúlyosabbak, máshol a gyakorlati teológia, ismét máshol a dogmatika, stb. Ha valaki egy bizonyos tudományterületen szeretne elmélyülni, érdemes az egyetemek honlapjain az oktatott tárgyak között tájékozódni, és azok témájából, a többihez viszonyított számbeli arányából következtetni a „húzódiszciplínákra”. Aki viszont általánosabban érdeklődik a német teológiai iránt, és minden szakirányból szívesen hallgatna tárgyakat, válasszon a nagyobb teológiai központok közül: Tübingen, Heidelberg, Lipcse, Göttingen.

Végzős hallgatóként pályázhatok-e a fenti szervezetek valamelyikéhez?
A Brot für die Welt ösztöndíja megpályázható már lelkészi státuszban lévő, de 35. életévét be nem töltött teológusok számára is. Ennek feltétele természetesen a püspöki jóváhagyás / ajánlólevél.

A feleségemmel együtt pályáznék. Van-e erre lehetőség?
Családos ösztöndíj nincs sem a Gustav Adolf Werk, sem a Brot für die Welt szervezetnél. Ez utóbbi azonban egy külön program keretében ösztöndíjat biztosít olyan nem teológus egyetemi hallgatók számára, akiknek tanulmányai egyházközeli szakokhoz köthetők és akik későbbi szakmai munkájukkal az egyház tevékenységét kívánják segíteni, illetve ahhoz kívánnak csatlakozni. További részletek: https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/stipendien/kirchlich-theologi...