Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (7) - Téma: Bibliatudomány

Ilkei Lóránd, Balogh Csaba: Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (7) - Téma: Bibliatudomány. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
szerda, 2022, Április 6 - 17:00

A középkori teológusok a jánosi commát (1 János 5,7-8) tartották a Szentháromság legegyértelműbb bizonyítékának. Miután Erasmus nem találta ezt a szövegrészt mérvadó kéziratokban, Újszövetség-kiadásából kihagyta, aminek következtében korában többen is antitrinitárius eretnekséggel vádolták meg. Erasmus kritikai görög nyelvű Újszövetség-kiadásának harmadik verziójába ismét bevette a fenti szövegrészt, de továbbra is kételkedett azoknak a kéziratoknak az eredetiségében, amelyek 1Ján 5,7-8t tartalmazták. A 20. századra kiderült, hogy Erasmusnak ez a kételye nem volt alaptalan. Az erasmusi döntéshez kötődő vitában Luther, Kálvin, Milton, Newton, és mások is részt vettek, akik szerint ez a döntés nemcsak egyszerűen filológiai probléma, hanem az erkölcs és a társadalmi rend kérdéseit is érinti. A jánosi comma társadalomtörténete betekintést nyújt az európai kereszténység ma is aktuális kultúrharcaiba.

Grantley McDonald, Biblical Criticism in Early Modern Europe. Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate (Cambridge University Press 2019) című könyvéről Ilkei Lóránd teológus hallgató tart felvezetőt.

A bemutató és beszélgetés időpontja 2022. áprlis 6, szerda 17.00 óra. Helyszíne a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 205-ös tanterme.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

További információ: 2016 óta, a Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) és egyéb szervezetek támogatása segítségével folyamatosan bővül a Teológiai Intézet könyvtári állománya olyan kiváló szakkönyvekkel, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy hű képet kapjunk a keresztyén teológia mai főbb irányvonalairól, hangsúlyos kérdéseiről, problémáiról. Ezeket a könyveket szeretnénk életre kelteni, behozni a köztudatba úgy, hogy beszélünk róluk. Kötetlenül, egy csésze tea mellett. Az esemény nyitott bármely érdeklődő számára.

A 2021-2022. akadémiai évben ezt az eseménysorozatot a magyar Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósítjuk meg. Az esemény plakátjának PDF változata letölthető a jobb oldali sávból.

Támogató