Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (1). Fókuszban: homiletika

Koppándi Botond, Balogh Csaba, Kurta József: Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (1). Fókuszban: homiletika. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
kedd, 2017, Február 28 - 19:00

Egy négyéves projekt keretében a Teológiai Intézet könyvtára jelentős támogatással új teológiai szakirodalom beszerzéséhez kezdett az Intézetben folyó oktatás és kutatás támogatása céljából. A svájci HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweitz) támogatása révén 2016-ban kb. 70 olyan új teológiai szakkönyvet sikerült megvásárolni, amelyek korunk teológiájának legjelentősebb munkái közé tartoznak. Ezeket a könyveket szeretnénk életre kelteni, behozni a köztudatba úgy, hogy beszélünk róluk. Havonta egy kedd esti alkalommal egy könyvet vagy szerzőt választunk ki, amelyet egy teológiai tanár mutat be. A rendhagyó prezentáció és esti beszélgetés rendjén lehetőség lesz arra, hogy a könyv által tárgyalt témához kapcsolódóan kérdéseket vessünk fel, vitassunk meg.

Február 28-án Thomas G. Long, Preaching from Memory to Hope című könyve kerül bemutatásra. Thomas G. Long korunk egyik legnevesebb homiletikusa. Bemutatott könyve a 20. századvég és a 21. század elejének amerikai prédikálásáról szól. A szerző azt állítja, hogy a szószékek legnagyobb vétke az, hogy nem szólják az evangéliumot, a jó hírt. "Ha nincs hír, az rossz hír" - mondja, és hangsúlyozza, hogy korunk szekularizálódó közegében is hirdetni kell és lehet a jó hírt, "a jelen idejű Istent".

A felvezetőt Dr. Koppándi Botond, az unitárius kar gyakorlati teológia tanára tartja. A rendezvény nyitott minden érdeklődő számára. A résztvevőket egy csésze teával várjuk.