Kurta József

Hunyadi Abats Márton Bánffyhunyadon született, Kolozsváron tanult, ahol 1693–1694 között senior is volt. 1694. május 23-án indult külföldi tanulmányútra Kolozsvárról. Nagy vonalakban a megszokott útirányt követte, Kolozsvár, Zilah, Székelyhíd, Debrecen, Hajdúnánás, Tokaj, Kassa, Eperjes, Boroszló irányában. Boroszlót június 16-án elhagyva indult tovább Oderafrankfurt felé. Július elsején érte ez Hamburgot, ahol öt napot töltött. Tengeri úton jutott el Franekerbe, ahova 1694. július 23-án érkezett meg.

A prédikáció és a lelkigondozás kapcsolatát vizsgálva általában úgy gondoljuk, hogy a prédikáció a nyilvános istentisz¬telethez tartozik, a lelkigondozás pedig csak a személyes, négyszemközti beszélgetések során valósulhat meg. A teológiai képzésben is elkülönül a kettő; az előbbivel a homiletika utóbbival a pasztoráció foglalkozik. Az elkülönülés oka abban a szerepben is keresendő, amelyet a homiletikában az idők során az igehallgatóknak szántak.

A 100 éves Királyhágómelléki Református Egyházkerület liturgiatörténete több olyan tanulságos tényből áll össze, amelyek a jelenkor liturgikus útkeresésében is üzenettel bírnak. Sajnos sem a politikai, sem az egyházpolitikai játszmák nem engedték egy teljes belmissziói koncepció kialakulását 1920 után ebben az egyházkerületben, ezért az istentiszteleti élet alakulása is esetleges volt. Sajátos keserűsége a történetnek, hogy még mindig nem zárult le megnyugtató megoldással.

Milyen az az istentisztelet, amelyen a mai ember is megtalálja a helyét? Egyáltalán lehet-e egy istentisztelet modern? Korszerű nyelvezet? Informális retorika? Korszerű zenei műfajok? Kütyük? Megérkezett az a könyv, amely pontosan ezeket a kérdéseket tárgyalja.

Milyen az az istentisztelet, amelyen a mai ember is megtalálja a helyét? Egyáltalán lehet-e egy istentisztelet modern? Korszerű nyelvezet? Informális retorika? Korszerű zenei műfajok? Kütyük? Megérkezett az a könyv, amely pontosan ezeket a kérdéseket tárgyalja.

A Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára kiállítást szervez a 17–20. századi protestáns lelkipásztorok külföldi tanulmányi úton vásárolt könyveiből, emlékalbumaiból.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára 2017. május 9-én, este 18 órától megemlékezést szervez dr. Musnai László lelkész, bibliakutató, művelődéstörténész elhalálozásának 50. évfordulójára.

The acquisition of new theological literature by the Theological Institute has been speeding up as a result of a project supported by the HEKS Foundation. We pick a title from this list and talk about an author and his book.

Oldalak

Subscribe to Kurta József