Liturgika-oktatás a kolozsvári Református Theológiai Fakultáson, 1949–1989