A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Förköli Gábor, Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid : A prédikáció rétegei a 17. században. Írók, másolók, kompilátorik, hallgatóság
Budapest - Kolozsvár: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport; Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2024. 7 old.
Visky Sándor Béla : Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai
Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2024. 365 old. | ISBN 978-606-95647-3-8

A kötet a II. Tavaszy-napok előadásait tartalmazza, számszerint huszonegyet, széles skálájú tematikai sokszínűségben: Tavaszy Sándortól Miroslv Volfig, a keresztyén spiritualitástól a politikáig, az erőszakmentesség kérdésétől az Ukrajna elleni háború ideológiai alapjáig, Böhm Károlytól a 21. századi református identitáskeresésig sok különböző téma kibontását foglalja...

Balogh Csaba : Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante
Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2023. 200 old. | ISBN 978-606-95647-1-4

Autorii acestui volum sunt cadre didactice și cercetători la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca. Chiar dacă studiile lor nu prezintă o coerență din punct de vedere tematic, tradiția protestantă a autorilor conferă volumului o coeziune internă. Spiritul profetic al protestantismului implică o redescoperire continuă a revelației, o reevaluare necontenită a...

Horváth Levente : The Concept of Mission in the Hungarian Reformed Church in Transylvania, 1895 – 1950
Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2023. 441 old. | ISBN 978-606-95647-2-1

This study attempts to identify, clarify and evaluate the changing concept of missions in the Hungarian Reformed Church in Transylvania with special reference to the modality/sodality models during the years 1895-1950.
https://repo.proteo.hu/en/publication/6197

Visky Sándor Béla, Papp György : Leborulva, nyitott szemmel. Az I. Kolozsvári Tavaszy napok előadásai
Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó, 2023. 368 old. | ISBN 9786068886930

"A mai ember elmegy embertársai mellett, elfut a hegyek lábai alatt, átszalad a természet virágoskertjein, és nem lát, nem találkozik, a szó mélyebb értelme szerint, sem embertársaival, sem a természet szépségeivel, sem a múltba visszamutató, az állandóságot hirdető hegyek bölcsességével. Mert az utazás, a nézegetés, de még a kézfogás is az emberekkel, mind nem...

Kató Szabolcs Ferencz : Amikor a kakas megszólal… Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez
Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó, 2022. 1 old. | ISBN 978-606-94847-6-0

Közhely: rohanó világban élünk. De mind igazolni tudjuk ezt a megállapítást. Igaz ez még az elcsendesedést naponta gyakorló lelkipásztorra is, akinek különösen akkor sűrűsödnek össze a teendői, amikor a világ ünnepi hangulatba kerül, és egy kicsit nyugodtabbá válik. A három sátoros ünnepkör ilyen, ahol egymást érik a szolgálatok, és sokszor kevés idő jut a készülésre. Ez...

Oláh Zoltán, Papp György : Fordításba rejtett teológia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetség nyelvéről, szövegéről és kultúrájáról
LXX.Hu 2; Budapest: Szent István Társulat, 2022. 323 old. | ISBN 978 963 612 017 7

Ez a tanulmánykötet a 2019 decemberében megszervezett Septuaginta Hungarica II. konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza.

Kendeh-Kirchknopf Gusztáv : Minden és mindenekben Krisztus. Herder filozófiájának értékelése
Bibliotheca Augustana Transsylvanica 7; Kolozsvár: Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház, 2022. 180 old. | ISBN 978-606-93729-7-5
Kirchknopf Gusztáv : Minden és mindenekben Krisztus. Herder filozófiájának értékelése
Bibliotheca Augustana Transsylvanica 7; Kolozsvár: Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház, 2022. 1 old. | ISBN 978-606-93729-8-2
Ősz Sándor Előd : A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek; Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó, 2022. 1 old. | ISBN 9786069484753

Oldalak