Hírek, közlemények, hirdetések

2021 Szeptember 29 ∙ 15:17 ∙ 2 hónap óta

A román televízió magyar adása Efézus városáról készített dokumentumfilmet. Az Út, igazság, élet sorozat mostani epizódjának elkészítésében közreműködött Kató Szabolcs Ferencz is, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára. A filmet Jakabffy Tamás készítette.

2021 Szeptember 21 ∙ 16:18 ∙ 2 hónap óta

Szeptember 21-én került sor az új tanév gyakornoki programját indító első mentori értekezletre. A korábbi évektől eltérően az esemény on-line került megrendezésre, a mentorok és a programban részt vevő tanárok jelenlétében.

2021 Szeptember 20 ∙ 15:45 ∙ 2 hónap óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szeptember 19-én, vasárnap elkezdődött az új akadémiai év. A tanév 15 új diákkal, összesen 139 hallgatóval indul, jelenléti oktatással.

2021 Szeptember 01 ∙ 11:13 ∙ 3 hónap óta

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Akadémiai Tanácsa az alábbi határozatot hozta: Az 2021-2022. tanévre való beiratkozás a következő feltételek egyike mellett lehetséges:

2021 Július 21 ∙ 18:40 ∙ 4 hónap óta

Milyen lelki-szellemi környezetből érkeznek a hallgatók, és hogyan határozza ez meg őket tanulmányaik során? Mit jelentenek ezek az adatok a Teológiai Intézetre nézve, képzés, nevelés, kutatásszervezés szempontjából? A Tanulmányi Bizottság tagjaként, Kató Szabolcs felmérést végzett, amelynek célja a hallgatók családi, gyülekezeti hátterének felmérése, illetve a tanulmányi szokásainak feltérképezése.

2021 Július 19 ∙ 15:17 ∙ 4 hónap óta

A Versenyvizsga Bizottság döntése szerint a meghirdetett adjunktusi tanári állást (postul de lector universitar poz. 14) a 2021-2022. tanév első félévétől dr. Tódor Csaba tölti be. A meghirdetett álláskerethez tartozó tárgyak a következők: Unitárius enciklopédia, Unitárius hitvallásismeret, Modern filozófia, Unitárius hittan, Vallásfilozófia, Szociáletika.

2021 Július 17 ∙ 14:41 ∙ 4 hónap óta

2021. július 15-16-án tartott negyedik illyefalvi találkozón az erdélyi református egyházak képviselői és teológiai tanárai a lelkészképzés jelenét és jövőjét értékelték.

2021 Július 03 ∙ 12:29 ∙ 5 hónap óta

Dr. Visky S. Béla teológiai tanár, szakíró, egyetemi professzor fordításában jelent meg Vladimir Jankélévitch két könyve: A megbocsátás és Az elévülhetetlen vétek című művei, valamint bemutatták Dietrich Bonhoeffer: Etika című javított kiadást és Visky S. Béla: Megtartó ismeret című művének második átdolgozott kiadását a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben június 24-én.

2021 Július 01 ∙ 16:11 ∙ 5 hónap óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021-ben ismét mérlegre áll és részt vesz az ötévente esedékes külső intézményi értékelésen. Ennek keretében az intézmény működését és alapképzésének programját értékeli ki egy erre kijelölt hivatalos bizottság, a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) megbízása alapján.

2021 Június 28 ∙ 20:24 ∙ 5 hónap óta

A tanévzáró ünnepélyre rendhagyó módon a kolozsvári Farkas utcai templomban került sor. Az eseményen a rektor évértékelő beszédet mondott és átadásra kerültek az 50, 60, 70 éve végzett lelkipásztorok díszoklevelei is.

Oldalak