Támogatók

A Protestáns Teológiai Intézet az erdélyi magyar református, unitárius és evangélikus egyházak lelkipásztorképző egyeteme. Az Intézet önálló jogi személy, a román oktatási rendszerben akkreditált státusszal rendelkező felsőoktatási intézmény.

Az Intézet működésének anyagi fedezetét hagyományosan az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház gyülekezetei biztosítják. 2010-től a Teológiai Intézet felkerült a nemzeti jelentőségű magyar intézmények listájára. Így 2011-től a Bethlen Gábor Alapon keresztül a Magyar Állam támogatásában is részesül. A működési költségekhez hozzájárulnak továbbá a Román Állam, illetve különböző céladományok.