Istentiszteleti alkalmak

A Protestáns Teológiai Intézet életében az oktatás mellett jelentős szerepet játszik a hitélet közös gyakorlása is. Az akadémiai személyzet, a tanárok és diákok gyülekezeti közösséget is alkotnak. Az akadémiai év ideje alatt, szorgalmi időszakban a Díszteremben minden hétköznap reggel (7:45) és este (18:40) rövid áhítatra kerül sor, amelyen a teológiai hallgatók szolgálnak. Vizsgaidőszak alatt a 8:30-kor kezdődő reggeli préceseken a teológiai tanárok és lelkész-jellegű alkalmazottak szolgálnak. A vasárnap délelőtt 11:15 órától kezdődő akadémiai istentiszteleten a teológiai tanárok végzik az igehirdetési és liturgiai szolgálatot. Emellett az egyetemi év ideje alatt minden egyházi ünnepet közösen ünnepel az akadémiai közösség (kivételt képeznek a sátoros ünnepek, amelyek alkalmával az Intézet diákjai különböző gyülekezetekben legációs szolgálatot végeznek).

A gyülekezetet főként diákok és tanárok alkotják, de rendszeresen részt vesznek külső tagok is. Az igehirdetési szolgálatok egy teljes félévre kidolgozott textuárium rendjét követik.

Következő istentiszteleti alkalmak