Somfalvi Edit

A református katechézis új paradigmája a tanítvánnyá létel és tanítvánnyá tétel élethosszig tartó folyamata, azaz sem a katechéta, sem a katekumenus nem fejezheti be, amíg él. Ez a hozzáállás elveszi a fiatal felnőtt korra való készenlét időbeli nyomását a lelkészről és a gyülekezeti tagról, viszont befejezhetetlen feladattá teszi a gyülekezetbe szervezés munkáját. Előnyökkel és újonnan megjelenő nehézségekkel egyaránt jár. Helyesebb, ha a gyülekezetpedagógia kifejezést használjuk a szolgálatra.

A református liturgia elnevezésében nem szent, mint például az ortodox vagy a katolikus (szent liturgia, szent mise), de mindenképpen a Szenttel, a Szentségessel való találkozás alkalma. A világjárványig talán fel sem tűnt, hogy mennyi fontos részlete van a Szent elé járulásnak, a különféle istentiszteleti formák pontos megszervezésének és a résztvevők hatékony tájékoztatásának.

A református liturgia elnevezésében nem szent, mint például az ortodox vagy a katolikus (szent liturgia, szent mise), de mindenképpen a Szenttel, a Szentségessel való találkozás alkalma. A világjárványig talán fel sem tűnt, hogy mennyi fontos részlete van a Szent elé járulásnak, a különféle istentiszteleti formák pontos megszervezésének és a résztvevők hatékony tájékoztatásának.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vendégül látja a budapesti Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének és a székelyudvarhelyi Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület képviselőit. Vendégeink a KPTI-ben arról tartanak bemutatót, hogy mit tehetünk azért, hogy mindenki egyenlő esélyekkel vehessen részt az oktatásban és a gyülekezeti életben.

Az előadás azt taglalja, mit jelent liturgusnak lenni a modern református egyházban, ahol Isten Igéjének elvárásai, a gyülekezet elvárásai valamint az emberi készségek és kompetenciák sokszor nem találkoznak, vagy nem egymással összhangban ki. A lelkipásztor sokszor találja magát kínos és kényelmetlen helyzetben, ha minden irányú elvárást magára nézve kötelezőnek tart. Milyen készségeket kell fejlesztenie és milyen kompetenciákat kell megszereznie a lelkésznek ahhoz, hogy „eredményes” liturgus lehessen, azaz hogy helyesen végezze a református egyházban az „élet istentiszteletét”.

Az előadás megközelítésében a tanítvánnyá létel és tanítvánnyá tétel egyidejű és egymást erősítő, vagy éppen kioltó feladatkör és folyamat. A lelkész nem tud nem példakép lenni. Élete vagy kívánatos és követendő példa, vagy langymeleg és elrettentő példa, de mindenképpen példa. Mihez kezd ezzel a létállapottal a lelkész? Hogyan tud felkészülni a „jópélda”-ságra. Melyek az eszközei, milyen segítséget talál könyvekben és emberekben ehhez? Egyértelmű-e a mérce, amihez fel kell nőnie, fel kell fejlődnie? Boldogulhat-e egyedül? Milyen emberi készségek és képességek segítik?

Oldalak

Subscribe to Somfalvi Edit