Erasmus

Az erdélyi lelkészképzés történetében már a 17. századi kezdetektől fogva nagy szerepet játszott a peregrináció, azaz a diákok külföldi egyetemjárása. Akkor főként a nemesek engedhették meg maguknak azt, hogy tanulmányi céllal egy-egy nevesebb európai intézmény képzésén vegyenek részt. Ezen utak során sokan bejárták egész Nyugat-Európát, és próbálták építeni politikai kapcsolataikat is. A kevésbé tehetős, de arra érdemes diákok általában a nemesi fiatalok segítőiként juthattak ki és tanulhatták a különböző idegen nyelveket, tágíthatták látókörüket. A peregrinusok általában 2-3 évet töltöttek külföldön.

Az Európai Unión belül az Európai Bizottság 1987-ben indította el az Erasmus-programot, amely a felsőoktatási intézmények között hivatott biztosítani a szakmai tapasztalatcserét hallgatók, oktatók és más egyetemi tisztviselők számára. Ez a program 2014-től Erasmus+ néven fut tovább, magába olvasztva az eddig más néven működő, de ugyancsak oktatással és szakmai továbbképzéssel kapcsolatos európai szintű programokat (Comenius, Leonardo, Grundtvig, stb...).

Az Erasmus+ az oktatást, a szakképzést, valamint ifjúsági tevékenységi területeket és a sportot is magában foglalja. A program 2014-2020-ig tartó szakaszában uniós szinten 14,7 milliárd eurós költségvetésből biztosítja több mint 125.000 intézmény és szervezet támogatását, illetve több mint 4 millió személy nemzetközi tapasztalatszerzését.

Az Erasmus-pályázatokat elbíráló bizottság 2013 decemberében a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pályázatát is elfogadta. Így 2014-től az Intézet a program keretében működő más intézményekkel való kapcsolatfelvételt és közös programszervezést lehetővé tevő Erasmus Chartaval rendelkezik. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2014-2015-ös tanévtől kezdődően lehetőség nyílik arra, hogy a Teológiai Intézetünk hallgatói, tanárai és adminisztratív személyzete éljen a peregrináció lehetőségével immár ilyen új keretek között.

Ugyanilyen fontos következménye ennek az eseménynek az is, hogy az Erasmus program keretén belül Intézetünk is fogad hallgatókat, oktatókat és felsőfokú tanintézményekben tevékenykedő adminisztrátorokat. Ez a kölcsönös szerződéses viszony lehetőséget biztosít arra, hogy még szorosabbra vonjuk kapcsolatainkat különböző külföldi intézményekkel.

2014 szeptemberétől kezdődően Teológiánk a mobilitás pályázati lehetőségére jelentkezett be. Egyelőre várjuk a visszajelzést Brüsszelből és a bukaresti Nemzeti Erasmus-Ügynökségtől, amelyek meghatározzák az Intézet rendelkezésére álló kereteket.

Az Intézet által elnyert ún. KA1 pályázattípus keretén belül a következő mobilitások támogatására nyílik lehetőség:

  • hallgatók, oktatók, személyzet/szakemberek mobilitása (az egész életen át tartó tanulás minden szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe, illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági munkásokat is);
  • ifjúsági csereprogramok és ifjúsági önkéntesség.

Az Erasmus+ program keretében a megpályázott ösztöndíjak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a résztvevők az Európai Uniós partneregyetemeink egyikén tanulmányi részképzésben vegyenek részt. A képzés keretében megszerzett eredményeket (kredikeket, szakmai gyakorlatot) az KPTI elismeri és beépíti saját curriculumába.

Az Intézettel jelenleg Erasmus-szerződéses viszonyban álló Intézmények listája itt megtekinthető.

A KPTI mobilitásainak adminisztrálása, a pályázás és a pályázatok követése 2019-től a MOB elektronikus felületen történik.