Pályázat Erasmus+ hallgatói mobilitásra a 2016/2017-es tanév első félévére

A pályázat célja a hallgatók nemzetközi oktatási, kulturális és szakmai cseretevékenységének támogatása. A pályázatok leadási határideje: 2016. március 31.


A pályázat célja
A hallgatók nemzetközi oktatási, kulturális és szakmai cseretevékenységének támogatása.

Pályázati feltételek Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjra

A pályázó:

 1. aktív hallgatói jogviszonyban van a KPTI-vel, vagyis a kiutazás félévében a beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben, és tanulmányi szerződést kötött.
 2. teljesítette a pályázat benyújtását megelőző teljes tanulmányi időszaknak megfelelő kötelezettségeit (elérte a megfelelő kreditszámot), és lezárt legalább két félévet;
 3. román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel élő vagy menekült-státusszal rendelkező EU-s állampolgár;
 4. legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyiken külföldi tanulmányait folytatja;
 5. a tervezett külföldi képzési/szakmai program beilleszkedik a hallgató tantervébe (évet halasztani az Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
 6. a hallgató teljes Erasmus mobilitási időszaka egy képzési szakaszon belül nem haladhatja meg a 12 hónapot;
 7. eleget tesz az Erasmus Hallgatói Mobilitás Szabályzatában foglaltaknak és az Erasmus+ bizottság által meghatározott pályázati követelményeknek.

Az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj megpályázásához szükséges iratok

 1. jelentkezési űrlap (Fişa candidatului) – formanyomtatvány (számítógépen kitöltve, aláírva kell leadni);
 2. törzskönyvi kivonat (situaţia şcolară) (román nyelven);
 3. hallgatói nyilatkozat arról, hogy a jelenleg megpályázott időszakkal együtt a hallgató Erasmus mobilitása ugyanazon képzési szakaszban nem haladja meg a 12 hónapot (Declaraţie mobilitate Erasmus+ studenţi) – formanyomtatvány;
 4. legalább középfokú nyelvismeret igazolása abból a nyelvből, amelyen külföldi tanulmányait folytatja. Nem szükséges ez az igazolás akkor, ha a hallgató olyan egyetemre jelentkezik, ahol az oktatás nyelve magyar. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló dokumentummal, a rektor intézkedik a hallgató nyelvtudásának felmérése érdekében.
 5. érvényes személyi igazolvány másolata;
 6. CV- Europass formátumban, olyan nyelven, amelyen a külföldi tanulmányait folytatja, illetve a szakmai gyakorlatot végezni fogja –http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/Europas...
 7. motivációs levél azon a nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait illetve szakmai gyakorlatát végezni fogja (max. 2000 leütés);
 8. a hallgató tudományos tevékenységét vagy eredményeit igazoló iratok (pl. [E]TDK-n vagy más versenyen elért eredmények, publikációk első és utolsó oldalának, valamint a folyóirat első oldalának másolata, más szakmai tevékenységről szóló igazolás) – nem kötelező;
 9. társadalmi tevékenységről szóló igazolás (pl. önkéntesség, Erasmus+ tevékenységekben való részvétel, egyetem érdekében végzett munka, stb.
 10. egyéb dokumentumok, amit a pályázási kiírásban kér a KPTI.

Pályázati feltételek Erasmus+ szakmai gyakorlatra

A pályázó

 1. aktív hallgatói jogviszonyban van a KPTI-vel, vagyis a kiutazás félévében a beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben, és tanulmányi szerződést kötött.
 2. teljesítette a pályázat benyújtását megelőző teljes tanulmányi időszaknak megfelelő kötelezettségeit (elérte a megfelelő kreditszámot), és lezárt legalább két félévet;
 3. román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel élő vagy menekült-státusszal rendelkező EU-s állampolgár;
 4. legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyiken külföldi tanulmányait folytatja;
 5. a tervezett külföldi képzési/szakmai program beilleszkedik a hallgató tantervébe (évet halasztani az Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
 6. a hallgató teljes Erasmus mobilitási időszaka egy képzési szakaszon belül nem haladhatja meg a 12 hónapot;
 7. eleget tesz az Erasmus Hallgatói Mobilitás Szabályzatában foglaltaknak és az Erasmus+ bizottság által meghatározott pályázati követelményeknek.

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat megpályázásához szükséges iratok

 1. jelentkezési űrlap (Fişa candidatului) – formanyomtatvány, számítógépen kitöltve, aláírva kell leadni;
 2. hallgatói nyilatkozat arról, hogy a jelenleg megpályázott időszakkal együtt a hallgató Erasmus mobilitása ugyanazon képzési szakaszban nem haladja meg a 12 hónapot (Declaraţie mobilitate Erasmus+ studenţi) – formanyomtatvány;
 3. érvényes személyi igazolvány másolata;
 4. egyéb dokumentumok, amit a pályázási kiírásban kér a KPTI.

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a határidő lejártáig van lehetőség.

Egyéb tudnivalók
A KPTI az Erasmus+ mobilitásban résztvevő hallgatót a mobilitás teljes időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokban részesíti, amely a hallgatót korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen megilleti (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj). Ugyanakkor a pályázó köteles minden, az intézménnyel szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (adminisztratív díjak, diákkölcsön, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget.

A benyújtott pályázatok elbírálása
A benyújtott pályázatokat az Erasmus+ bizottság bírálja el és rangsorolja az alábbi szempontok szerint:

A pályázat leadása
A pályázatokat az Erasmus+ koordinátornak kell leadni.
A pályázatok leadási határideje: 2016. március 31.

Tanulmányi ösztöndíjra megpályázható helyek

Egyetem neve és kódja Hallgatók száma Hónapok száma (összesen)
Debreceni Egyetem
HU DEBRECE04
6 30
Károli Gáspár Református Egyetem Budapest
HU BUDAPES10
4 20
Evangélikus Hittudományi Egyetem
HUBUDAPES09
4 20
Sárospataki Teológiai Akadémia
HU SAROSPA02
6 30
Komáromi Selye János
SK KOMARNO01
4 20
Eberhard Karls Tübingeni Egyetem
DTUBINGE01
1 10
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) Kampen
NL KAMPEN02
1 10
Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam
NL AMSTERD72
1 10

Szakmai gyakorlatra megpályázható helyek

Intézmény neve (Ország) Diákok száma Hónapok száma (összesen) Szakterület
Zsinati Külügyi Iroda (HU) 1 2 Egyházi diplomácia
Erdélyi Gyülekezet (HU) 2 4 gyülekezetépítés
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon (HU) 2 4 drogprevenció
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (HU) 3 6 Diakónia, hajléktalanmisszió,
Schweitzer Albert Református Szeretetotthon (HU) 1 2 Diakónia, kórházmisszió
Református Missziói Központ (HU) 3 6 Bel- és külmisszió
Bethesda Református Gyermekkórház (HU) 1 2 Kórházi lelkigondozás
Magyar Kékkereszt Egyesület és Református Iszákosmentő Misszió Alkohológiai Szakintézet. Rehabilitációs szolgálat (HU) 1 2 szenvedélybetegek lelkigondozása
Debreceni Nagykönyvtár (HU) 1 2 könyvtári és levéltári munka
Sárospataki Nagykönyvtár (HU) 1 2 könyvtári és levéltári munka
Országos Széchenyi Könyvtár (HU) 2 4 könyvtári és levéltári munka
Reformátusok Lapja (HU) 1 2 Egyházi újságírás
Zsinat Ifjúsági Iroda (HU) 1 2 Ifjúsági misszió