Beszámoló a 2014-2015-ös Erasmus mobilitásról

Az Erasmus+ program első évének számadatai alapján a program nagy lendülettel indult és sikeresnek mondható.


A 2014-2015-ös tanévben beindult Erasmus+ program a számok tükrében sikeresnek mondható. A megpályázott 80.520 euró összegből sokan eljutottak tanulni, előadni, tapasztalatot szerezni a testvérintézményeinknél.

Az eredeti szerződés szerint 34 mobilitást pályáztunk meg és nyertünk meg, a program végére 47 mobilitást teljesítettünk. Ez úgy volt lehetséges, hogy szakmai gyakorlatra 2 hónapra küldtük diákjainkat és így több diákot tudtunk kiküldeni a különböző partner intézményeinkhez. Az idei keretből 11 hallgatói mobilitást, 22 szakmai gyakorlatot, 8 oktatói mobilitást és 6 adminisztratív személyzetnek szóló mobilitást tudtunk támogatni.

Hallgatói mobilitással magyarországi testvérintézményeinkbe jelentkeztek diákjaink: 1 diák egy évre a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre (DRHE), 1 diák első félévben a Károli Gáspár Református Egyetemre (KGRE), második félévben 4 diákunk a KGRE-re, 4 diákunk a DRHE-re és 1 diákunk a Sárospataki Teológiai Akadémiára (SRTA) ment tanulni. A szakmai gyakorlatot még többen igénybe vették. 2-2 havi időtartamra szintén magyarországi egyházi intézményekben gyakorlatoztak diákjaink. 2 diák a Debreceni Nagykönyvtárban, 5 diákunk a Református Missziói Központban, 2 diákunk a Zsinat Külügyi Irodájában, 1 diákunk a Magyarországi Unitárius Egyháznál, 1 diákunk az Erdélyi Gyülekezetnél és 11 diákunk a Zsinat Ifjúsági Irodájánál teljesített szolgálatot, végzett szakmai gyakorlatot. Tanáraink közül négyen Debrecenbe, egy Sárospatakra, kettő Budapestre és egy Komáromba ment tanítani. Az adminisztratív személyzet közül egy Amszterdamba, egy a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemre, egy a budapesti KGRE-re és hárman a DRHE-re mentek szakmai tapasztalatos szerezni.

Ezzel együtt beindult a „csereforgalom” is. Első félévben 3 diákunk volt Sárospatakról, második félévben négy diák tanult itt Sárospatakról. A tanári és adminisztratív személyzet mobilitása pedig Budapestről, Debrecenből, Komáromból és Amszterdamból hozott előadókat, látogatókat. A visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy a tapasztalat hiányából adódó kezdeti nehézségek ellenére az első Erasmus+ év kifejezetten sikeres volt.