könyvbemutató

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia karán végzett: 2018-ban szerzett alap-, 2020-ban mesterfokú diplomát, filozófia szakon. Jelenleg a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet másodéves hallgatója.

Napjainkban sokszor találkozhatunk azzal a gondolattal, hogy a keresztyén hit irracionális, pusztán egy „mese” (a sok közül), intellektuálisan elfogadhatatlan. Alvin Plantinga azt állítja, hogy az „evangélium nagy dolgaiba” vetett hitünk intellektuálisan akkor is elfogadható lehet, ha nincsenek mellette kényszerítő erejű érveink.

Napjainkban sokszor találkozhatunk azzal a gondolattal, hogy a keresztyén hit irracionális, pusztán egy „mese” (a sok közül), intellektuálisan elfogadhatatlan. Alvin Plantinga azt állítja, hogy az „evangélium nagy dolgaiba” vetett hitünk intellektuálisan akkor is elfogadható lehet, ha nincsenek mellette kényszerítő erejű érveink.

2024. május 6-án a KPTI dísztermében került bemutatásra a nemrég megjelent Németh Géza szolgálata című monográfia, amely az erdélyi kontextusban is jelentős, 20. századi magyar református teológus lelkipásztor életét és gondolkodását dolgozza fel.

Németh Géza református lelkipásztor, aki 1987-től meghatározó szerepet töltött be az Erdélyből Magyarországra érkező menekültek megsegítésében. A rendszerváltást követően a református egyház megújítását szorgalmazó mozgalom egyik vezetője volt.

Szegedi Kis István: A tiszta teológia főrészei (Loci communes) című művét fordította, jegyzetekkel ellátta, a filológiai elemzést végezte, az utószót írta dr. Buzogány Dezső. A kötetet bemutatja: dr. Ősz Sándor Előd. Időpont: 2022. december 12, 18:00 óra

2022. november 22-én a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében bemutatták Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... című könyvét. A könyvet szakmai szempontból Éles Éva református lelkipásztor, a KPTI társult tanára, a DRHE doktorandusza értékelte.

On November 22nd, 2022, in the Aula of the Protestant Theological Institute, Szabolcs Ferencz Kató's book titled "When the Rooster Crows..." was presented. The book was professionally reviewed by Éva Éles, a Reformed minister, associate staff at PTI, and a doctoral student at the Reformed Theological University of Debrecen.

În data de 22 noiembrie 2022, în sala Institutului Teologic Protestant din Cluj a avut loc prezentarea cărții Când cocoșul cântă... de Szabolcs Ferencz Kató. Cartea a fost evaluată profesional de Éva Éles, preot reformat, cadru didactic asociat la ITP și doctorand la Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen.

2022. nov. 22-én, 12:15-től a KPTI dísztermében könyvbemutatóra kerül sor. Intézetünk oktatója, Kató Szabolcs Ferencz, jelentetett meg az egyházi év ünnepeihez kapcsolódóan egy 16 igetanulmányt tartalmazó kötetet.

Oldalak

Subscribe to könyvbemutató