Unitárius egyháztörténet IV

Az angol és amerikai unitarizmus kialakulásával, legjelentősebb személyiségeivel ismerkedünk meg az előadások során. Ezek a kapcsolatok döntően befolyásolták nem csak a peregrinatio irányát, hanem az unitárius egyház teológiai irányultságát is.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák megismeri az angol és amerikai unitarizmus kialakulásának folyamatát, és ezáltal képes lesz összehasonlítani és történelmi kontextusukban értékelni a magyar unitárius egyház történetét és hitelveit.

Általános kompetenciák

Az angol és amerikai unitarizmus és univerzalizmus jellemző felekezeti és kulturális közegében való eligazodás, az egymás mellett élő felekezetek, egyházak, kultúrák értékeinek elfogadása, a másság tiszteletben tartása.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

nn

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban