Magyar művelődéstörténet

A hallgatók átfogó képet kapnak a magyar kultúra történetileg változó fogalmairól, az egyes korszakok kulturális megvalósításairól, összefüggéseiben látják a történeti, kultúrtörténeti korszakok eltérő jellegű tárgyi és szellemi kultúráját.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Kultúrtörténeti ismeretek elsajátítása, rendszerezésének képessége, korszakokra jellemző sajátosságok, összefüggések keresése a különböző korszakok megvalósításai között.

Általános kompetenciák

Az egyes korszakora jellemző tárgyi- és kulturális megvalósítások hierarchizálásának képessége, az egymás mellett élő kultúrák értékeinek elfogadása és egyenlő szinten való kezelése.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 30
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 30
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Az óralátogatást és a vizsgajogot illetően a hallgatók a következő feltételeknek kell megfeleljenek: 2-nél kevesebb hiányzás a szemináriumokról, az elvállalt szemináriumi vitakezdeményező beszélgetés megtartása (előzetes konzultáció kötelező), a szemináriumi dolgozat benyújtása a legutolsó szemináriumi találkozáson.

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban

Könyv