Licenciátusi szakdolgozat konzultáció II

Az alapképzés lezárásáig minden hallgatónak szakdolgozatot kell készíteni egy általa választott témakörben. A szakdolgozat konzultáció szemináriumok célja ennek a folyamatnak az elősegítése koordinált keretek között. A szakdolgozat konzultáció tárgy felelőse a konzulens tanár. A második félévi szakdolgozat konzultációk bővebb idői keretben a szakdolgozat megírásának előkészítésére fókuszálnak.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A konzultáció személyre szabottan segíti a hallgatót egy tudományos szakdolgozat előkészítésében és megírásában.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
3 óra/hét 0 3 0
42 óra/szemeszter 0 42 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 312
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 80
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 90
Személyre szabott konzultáció 20
Szorgalmi idő összesen 270

Vizsgáztatás

A hallgatónak rendszeres konzultációkon be kell mutatni a szakdolgozat előkészítésének részmunkálatait. A témavezető ennek alapján értékeli a hallgató teljesítményét.