Unitárius egyháztörténet II

A tárgy célja a magyar unitárius egyház 17–20. századi küzdelmes történetének bemutatása. Az egyházi és világi vezetők életének, munkásságának megismerése hozzásegíti a hallgatókat az unitárius egyház és hittantörténet jobb megértéséhez. Az interaktív előadások során különböző szövegeket – prédikációk, confessiók, káték, vitairatok, önéletírások, naplók – vizsgálunk meg.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Egyház- és művelődéstörténeti ismeretek elsajátítása, a 17-20. századi Erdély egyházi és politikai változásainak megismerése, rendszerezésének képessége. Egyház- és kultúrtörténeti ismeretek alapos elsajátítása.

Általános kompetenciák

Az erdélyi protestantizmusra jellemző felekezeti és kulturális közegben való eligazodás, az egymás mellett élő felekezetek, egyházak, kultúrák értékeinek elfogadása, a másság tiszteletben tartása.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 60
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.

Bibliográfia

Forráskiadvány

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmánykötet

Tanulmány könyvben