Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700

Szabó Miklós, Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. Fontes Rerum Scholasticorum IV. Szeged: József Attila tudományegyetem 1992. 389 old.

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.