Egyetemes egyháztörténet II

Ez a korszak a keresztyén egyház tanításának kialakulásának kezdetétől az ezredfordulóig követi figyelemmel az egyház történetét. Célja bemutatni az egyház tanításának kialakulását, a nyugati keresztyénség kialakulásának első csíráit, valamint a pogány népek körében végzett missziót. Nagy hangsúlyt kap a nyugat-európai kultúra megszületésében jelentős szerepet betöltő karoling reneszánsz és a német császárság megszületése is.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Általános egyetemes egyháztörténeti ismeretek elsajátítása, a keresztyén egyház és kultúra történetének megismerése, értékeinek továbbvitele. A nyugat-európai misszió történetének megismerése segít eligazodni az európai keresztyén kultúra rejtelmeiben.

Általános kompetenciák

A kurzus elvégzése után a hallgató legyen képes ismerni és használni az egyház alapvető tanítását, ismerje azok létrejöttének hátterét és motivációját. A misszió és a népvándorlás kapcsán legyen képes rámutatni az egyes területek és népek sajátosságaira, valamint az egységes európai gondolkodás kialakulásában ismerje annak alapját.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 113
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 70
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 5
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 85

Vizsgáztatás

Írásbeli és szóbeli

Bibliográfia

Könyv