Egyetemes egyháztörténet IV

Az előadások során a reneszánsz-kori egyház történetével, valamint az előreformátori mozgalmak történetével ismerkedünk meg, kiemelve azokat az eseményeket, amelyek az egyház megújítását indokolják. Az előreformátori mozgalmak ismertetésével betekintést nyerünk az egyház megújításának különböző aspektusaiba.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a reneszánsz és a humanizmus általános jellemzőit és eszményeit, így képes helyén kezelni a korszak teológiai és filozófiai irányzatait. A reformzsinatok ismerete kapcsán felismeri és helyesen alkalmazza a középkori egyház tanítását és felismeri az egyház megújításának szükségességét.

Általános kompetenciák

A hallgató képes arra, hogy a reneszánsz és a humanizmus meghatározó eszményeit a teológia átfogó értelmezésében helyesen felhasználja. Az egyháztörténeti ismeretek révén rá tud mutatni a reformáció szükségességére és látja a teológiai gondolkodás folytonosságát.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 60
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 5
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

n

Bibliográfia

Könyv