Egyetemes egyháztörténet VII

A tárgy célja az, hogy bemutassa az egyetemes egyháztörténet 19-20. századi történetének legjelentősebb eseményeit. A kurzus elsősorban a protestáns teológiai irányzatokra és nagyobb jelentőségű események ismertetésére korlátozódik. Olyan teológiai irányzatok kerülnek bemutatásra, amelyek az globálisan hatottak a protestáns egyházakra.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A jelenkor nagy eseményeinek bemutatása révén a hallgató megérti a modern egyház gondolkodásának kialakulását és fejlődését. A hallgató az ökumenikus mozgalmak történetének ismerete révén felismeri az együttműködés szükségességét és fontosságát.

Általános kompetenciák

A korszak jelentős eseményeinek ismeretében a hallgató nemcsak a puszta eseményeket ismeri, hanem azt összekapcsolja a teológia többi szakterületével, és így helyesen értelmezi azok célkitűzéseit és alapjait.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 60
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 5
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

n

Bibliográfia

Könyv