Kovács Sándor

Dr. Kovács Sándor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára (unitárius szakirány).

Oktatott tárgyak:
Vallástörténet, Unitárius egyháztörténet, Egyházi adminisztráció, Magyar művelődéstörténet

Elérhetőség:
iroda: 1. em. / 135. sz.
email: sandorkovacs@unitarius.org
tel(m): +4(0)745643695