Bevezetés a homiletikába II

A kurzus ráépül az előző félévben tanultakra, annak folytatásaként tekintendő. Célul tűzi ki, hogy a hallgató megismerje a prédikálás történetét, a prédikáció műfaji sajátosságait, majd elsajátítsa a prédikációírás különböző módszereit, és az általa írt prédikációkat megtanulja előadni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A prédikációírás készségének elsajátítása,eligazodás különböző korok prédikáló stílusa között, a szónoklás gyakorlása, a megírt prédikációk előadásának fejlesztése.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 62
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 24
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 4
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 6
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 34

Vizsgáztatás

A hallgatók számot adnak a kurzusban levő tananyag ismeretéről.

Bibliográfia

Könyv

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Cikk

Tanulmány folyóiratban