Bevezetés a lelkigondozásba

Az egyre összetettebb társadalom és az egyre kuszább családi viszonyok nehéz életfeladatok elé állítják a keresztyén embert. Egyesekkel nem tud megbirkózni egymagában, vagy a hozzá közel állók segítségével. A gyülekezet, különösképpen a lelkipásztor törődése és szakszerű segítsége jelentős erőforrás ezekben a helyzetekben.
A teológiai hallgatónak, aki készül a lelkigondozás szolgálatára, ismernie kell a lelkigondozás valóságos és ideális helyzetét. Az előadások érzékeltetik ennek a szolgálatnak a jelenlegi (szerény) jelentőségét a valós gyülekezeti életben, és leírják annak kellő helyét. Ezt úgy érik el, hogy leírják azokat a strukturális, teológiai, személyes és szakmai tényezőket, amelyek fenntartják az aktuális helyzetet, illetve azokat, amelyek lehetővé teszik az ideális helyzethez való közeledést. Céljuk, hogy a hallgató felismerje az elmozdulás szükségességét az ideális helyzet felé, megismerje az elmozdulás teológiai alapjait és felfedezze annak lehetőségeit.
Az előadások ugyanakkor elhelyezik a pojmenikát, a lelkigondozás elméletét, a gyakorlati teológia tudományának rendszerében.
A jövendőbeli lelkigondozónak ismernie kell azokat a folyamatokat is, amelyek az életben elakadt keresztyén (és nem keresztyén) emberben zajlanak. Ezt csak a teológialag reflektált pszichológia segítségével értheti meg a pasztorálpszichológia közvetítésében. Ezt a megértést szolgálják azok az előadások, amelyek körülírják a lelkigondozás és a pszichológia viszonyát és leírják azokat a pszichológiai irányzatokat, amelyek relevánsak az egyén lelkigondozására nézve. A hallgató ebben a félévben a kora-gyermekkori kapcsolati traumák leírásával és azok gyógyítási lehetőségeivel ismerkedik meg.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A teológiai hallgató ismeri a lelkigondozás gyakorlatának jelenlegi és kellő helyzetét, valamint azok meghatározó tényezőit. Ennek alapján képes hatékonyan munkálkodni azon, hogy a lelkigondozás a lehető legközelebb kerüljön ideális helyéhez. Ugyanakkor el tudja helyezni lelkigondozást a (gyakorlati) teológiai diszciplínák között, valamint ismeri és érti e diszciplína teológiai alapjait. Ugyanakkor tisztában van a pojmenika és a pszichológia közötti viszonnyrendszerrel, ismeri azok lehetőségeit és határait. Ismeri a lelkigondozásra nézve releváns pszichológiai irányzatokat. Ez az ismeret lehetővé teszi, hogy szuverén módon használja azokat a lelkigondozás során.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 148
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 100
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 120

Vizsgáztatás

Szóbeli

Bibliográfia

Könyv