Homiletikai egzegézis

A szeminárium célja, hogy a hallgató értse az istentisztelet előkészítésének minden egyes elemét, a megszerzett exegetikai, homiletikai, hermeneutikai és retorikai ismereteit alkalmazva megoldja az elemekhez rendelt feladatot, átlássa és elsajátítsa egy istentisztelet előkészítésének a rendjét; reflektáljon az előkészületre és annak kiértékelésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A teológiai hallgató kiműveli és megerősíti azokat a képességeket, amelyek szükségesek az igehirdetés küldetésének teljesítéséhez, egy bibliai szöveg alapján szakszerűen megszerkesztett szöveg (prédikáció) megalapozásához, megszerkesztéséhez és kidolgozásához, illetve a liturgusi szerep szakszerű betöltéséhez.

Általános kompetenciák

A teológiai hallgató kiműveli és megerősíti azon képességét, hogy megszerkesszen és kidolgozzon egyöntetű beszédet és azt hitelesen elmondja.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 75
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 25
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 47

Vizsgáztatás

A vezető szaktanár elfogadja és értékeli az írásos előkészületet (szemináriumi dolgozatot). Az elfogadás feltétele, hogy a dolgozat tartalmazza az előkészület minden elemét és az ahhoz csatolt feladat szakmailag kielégítő megoldását. Az értékelés alapját az egyes feladatok megoldásának minősége, valamint azok integráltsági foka (a dolgozat koherenciája) képezi.